телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Зависимостта към вещества е свързана с предразположеност към COVID-19

Зависимостта към вещества е свързана с предразположеност към COVID-19

Проучване, финансирано от Националните здравни институти на САЩ (NIH), открива, че хората, страдащи от разстройства от употребата на вещества (зависимост), са по-предразположени към COVID-19 и усложнения от заболяването. Съавтор на изследването, публикувано в Molecular Psychiatry, е д-р Нора Волкоу, директор на Националния институт по злоупотребата с наркотици (NIDA). Резултатите показват, че доставчиците на здравни грижи трябва отблизо да проследяват пациентите със зависимост и да изработят планове за действие, които да помогнат за предпазването им от инфекцията и тежките последствия.

Чрез анализ на анонимизирани електронни здравни досиета на милиони пациенти в САЩ екипът изследователи е открил, че макар хората със зависимост да представляват 10,3% от цялата проучвана популация, те представляват 15,6% от случаите на COVID-19. Анализът е разкрил, че тези със скорошна диагноза „зависимост“ в досието било по-вероятно да заболеят от COVID-19, отколкото тези без такава диагноза, като тази вероятност била най-висока при зависимостта към опиоиди, следвана от зависимостта към тютюн. Хората с диагноза „зависимост“ било по-вероятно да изпитат по-лоши последствия от COVID-19 (хоспитализация, смърт), отколкото хората без зависимост.

„Белите дробове и сърдечно-съдовата система често са компрометирани у хората със зависимост, което частично може да обясни тяхната повишена предразположеност към COVID-19“, казва д-р Волкоу. „Друг допринасящ фактор е маргинализацията на зависимите хора, което затруднява достъпа им до здравни услуги. Задължение на лекарите е да посрещнат уникалните предизвикателства при грижата за тази уязвима популация, точно както биха направили при всяка друга високорискова група.“

Д-р Волкоу от NIDA и Ронг Су, доктор на науките от Университета Case Western Reserve в Кливланд, Охайо, са анализирали данните от електронните здравни досиета, събрани до 15 юни 2020 г. от 360 болници от цялата страна. Досиетата били анонимизирани, за да се скрие самоличността на пациентите.

Проучваната популация се състояла от над 73 милиона пациенти, от които над 7,5 милиона били диагностицирани със зависимост в някакъв момент от живота си. Малко над 12 000 били диагностицирани с COVID-19 и около 1880 имали и двете диагнози в досиетата – зависимост и COVID-19. Видовете зависимост, изследвани в проучването, били към тютюн, алкохол, опиоиди, канабис и кокаин.

Водещите до усложнения ефекти на зависимостта били видими в увеличеното количество вредни последствия от COVID-19. Честотата на хоспитализации и смъртни случаи сред пациентите с COVID-19 била по-висока при хората, диагностицирани със зависимост, в сравнение с тези без зависимост (41,0% срещу 30,1% и 9,6% срещу 6,6% съответно).

Освен това афроамериканците със скорошна диагноза за опиоидна зависимост било четири пъти по-вероятно да развият COVID-19 в сравнение с белите американци. Резултатите показали, че високото кръвно налягане, диабетът, сърдечно-съдовите и бъбречните заболявания, които са рискови фактори за COVID-19, били по-разпространени сред афроамериканците, отколкото след белите с опиоидна зависимост.

Според авторите резултатите от проучването подчертават нуждата от скрининг и лечение на зависимост към вещества като част от стратегията за контрол над пандемията. Необходими са допълнителни изследвания, за да се разбере по-добре как е най-удачно да се лекуват хората със зависимости, които са в риск от COVID-19, и да бъдат консултирани относно начините да избягват риска от инфекцията.

Източник: https://www.nih.gov/news-events/news-releases/substance-use-disorders-linked-covid-19-susceptibility