телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Ваксини срещу злоупотребата с наркотици: приложима опция за лечение?

Ваксини срещу злоупотребата с наркотици: приложима опция за лечение?

Зависимостта към наркотици е хронично-рецидивиращо мозъчно разстройство. Съществува спешна нужда от нови възможности за лечение, тъй като степента на рецидив сред зависимите, търсещи лечение, е твърде висока.

През последното десетилетие много учени са изследвали възможността за използване на ваксини като средство за елиминиране на употребата на незаконни наркотици, както и на свръхдозата, и невротоксичността. Ваксините действат като предизвикват създаването на антитела в кръвообращението, специфични за различните видове наркотици. Антителата се свързват с определения наркотик и му пречат да навлезе в мозъка.

По-голямата част от работата в тази област е провеждана с ваксини и антитела, насочени срещу кокаин и никотин. Въз основа на предклиничната работа ваксините срещу кокаин и никотин сега се изпитват клинично, тъй като могат да предложат дългосрочна защита с минимална ангажираност с лечението. Допълнително, ваксини и антитела срещу злоупотреба с фенциклидин, метамфетамин и хероин се разработват в момента.

Основна тема в това проучване е нуждата от висока концентрация от циркулиращи в кръвта специфични антитела, за да се ограничи поведението, свързано с търсене и прием на наркотици. Това е особено важно, когато наркотикът се приема често и най-вече, когато е в големи дози.

Въпреки че ваксините срещу наркотици могат да станат приложима опция за лечение, те имат няколко недостатъка, които трябва да бъдат взети под внимание. Такива недостатъци са: липсата на защита срещу структурно различен наркотик, които предизвиква същите ефекти като този, който човекът предпочита; липсата на ефект върху силното желание за употреба, което може да доведе зависимия до рецидив; огромното непостоянство в изграждането на антитела при всеки отделен човек.

Принудителната ваксинация е малко вероятно да работи от научна гледна точка, а също така носи сериозни правни и етични съображения. Като се вземат предвид всички фактори, ваксините срещу наркотици е вероятно да са най-ефективни при хора, които са силно мотивирани да спрат изцяло употребата на наркотици, и когато са част от комплексна програма за лечение. Само по себе си медицинското лечение на зависимостта към наркотици няма да бъде коренно различно от лечението на други хронични болести.

Източник: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12558457