телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Тийнейджърите с антисоциално и рисково поведение са в пет по-голям риск от преждевременна смърт

Тийнейджърите с антисоциално и рисково поведение са в пет по-голям риск от преждевременна смърт

Юноши със сериозни проблеми, свързани със смущения в поведението и употреба на психоактивни вещества, са в пет по-голям риск от преждевременна смърт в сравнение с останалите си връстници. Приблизително един на всеки двадесет умира, преди да е навършил 30-годишна възраст, според скорошно изследване на учени от Колорадския университет „Боулдър“.

Авторите на изследването, публикувано в списание Addiction, изказват предположението, че антисоциалното поведение – включително и тенденции за влизане в конфликт със закона – е по-надежден предиктор за преждевременна смърт в сравнение с употребата на алкохол и наркотици, макар че консумацията на психоактивни вещества привлича повече внимание.

„Изследването ни ясно посочва, че младежи, които са били диагностицирани с поведенчески разстройства, са в много сериозен риск от ранна смърт. Рискът не се дължи само на употребата на психоактивни вещества и на критичната нужда от повече ресурси“, казва водещият автор на изследването, Ричард Бордър, докторант към Института по поведенческа генетика.

Бордър и колеги използват за изследването си данни за 1463 младежи, които са били арестувани или насочени към психологическо консултиране на проблеми, свързани с употребата на вещества и/или поведенческо разстройство. Поведенческото разстройство се характеризира със системно незачитане на правила, агресия към другите, вандализъм (в смисъла на разрушаване на чужда собственост), тенденции за мамене и крадене.

Проследявани са и братята и сестрите на младежите с подобни проблеми (общо 1399 на брой),  както и е включена контролна група от 904 младежи, които имат сходен социоикономически статус, но не демонстрират поведенчески проблеми или такива, свързани с употребата на вещества.

Авторите на изследването се заемат с проекта, докато проследяват резултатите от дългосрочното изследване „Генетика, антисоциално поведение и зависимост към наркотици“, започнало през 1993 година и продължаващо и до момента. Докато търсят изследваните лица от първоначалната извадка, установяват, че 62 от участниците са починали преди да навършат 32 години. Това е повече от 4% от експерименталната група; в контролната група смъртните случаи са по-малко от 1%. При братята и сестрите на хората с антисоциално поведение и зависимост също се наблюдава по-висока смъртност.

Най-честата причина за ранната смърт са психоактивните вещества, следвана от пътни инциденти, както и вследствие на самоубийство или въоръжено нападение.

„Възможността да видим подробни, непротиворечиви данни от група юноши, които сме интервюирали през годините, прави осезаеми опасностите, пред които се изправят тези юноши, когато навлизат в зряла възраст“, казва Джон Хюит, директор на Института по поведенческа генетика. „Това е поразително лош развой на събитията, който трябва да бъде обществено достояние и повод за притеснение.“

Когато изследователите допълнително анализират данните, те са изненадани да открият, че въпреки че и поведенческите разстройства, и злоупотребата с вещества са свързани с повишен смъртен риск, поведенческите проблеми са по-голям рисков фактор сами по себе си.

„Обръщаме много голямо внимание на употребата на психоактивни вещества и това определено е важен проблем, но не обръщаме също толкова внимание на поведението, свързано с нарушаване на правилата и закона“, допълва Хюит. „А вероятно трябва.“

Между 6 и 16% от момчетата и 2 до 9% от момичетата отговарят на диагностичните критерии за поведенческо разстройство, показват предишни изследвания. Предишно изследване, проведено в Университета „Боулдър“, подсказва, че е възможно и генетични фактори да допринасят за това едно дете да проявява повече рисково или антисоциално поведение.

Понеже изследването е фокусирано върху тийнейджъри, чието поведение е достатъчно притеснително, че да бъдат арестувани или насочени към терапия, не е сигурно до каква степен тези открития се отнасят до по-общата популация.

„Но изводът е ясен“, казва Хюит. „Ако имате у дома тийнейджър, който демонстрира крайни проблеми в поведението, потърсете помощ. Не става въпрос само за това да ги възпрете от това да правят лоши неща. Възможно е да става въпрос за това да опазите живота им.“

Източник: https://www.sciencedaily.com/releases/2018/08/180810120014.htm