BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Тежкият психологически дистрес и ежедневната употреба на канабис: какви са последствията за психичното здраве?

Тежкият психологически дистрес и ежедневната употреба на канабис: какви са последствията за психичното здраве?

Ежедневната употреба на канабис е нараснала значително между 2008 и 2016 г. при хората, които са имали или нямали сериозен психологически дистрес (СПД) през предходния месец, а употребата сред тези със СПД е била по-висока през цялото време в сравнение с тези без СПД. Изследване в Колежа по обществено здраве „Мейлмен“ и Градския университет на Ню Йорк показва, че през 2016 г. ежедневната употреба на канабис през изминалия месец е била три пъти по-висока при хората със СПД (8%) в сравнение с тези без СПД (2,7%). Откритията са публикувани онлайн в списанието Drug and Alcohol Dependence.

„Изследването ни откри, че хората със СПД са съобщавали за по-висока честота на ежедневна употреба на канабис през всяка една година от проучването“, казва старшият автор Рени Гудуин, доктор на науките в Департамента по епидемиология. „Затова е важно да се вземат предвид потенциалните последствия от тази увеличена употреба за хората, които са уязвими за психични проблеми.“

Данните са събрани от извадка от 356 413 души на възраст 18 и повече години по време на Националното проучване на употребата на наркотици и здравето през 2008-2016 г. и са измерени чрез Скалата за психологически дистрес на Кеслър.

Тъмнокожите участници, които не били от латиноамерикански произход, били единствената демографска група, при която ежедневната употреба на канабис не се различавала значително при хората със или без СПД.

„С бързата легализация на канабиса с цел развлечение или за медицинска употреба в САЩ и с либерализацията на социалните норми са необходими повече изследвания, за да разберем въздействието на тези промени върху уязвимите групи“, казва Гудуин. „Едно по-добро разбиране за това дали някои подгрупи се нуждаят от специализирани клинични усилия за намаляване на (ежедневната и/или прекомерна) употреба на канабис, особено сред тези със сериозен психологически дистрес, ще даде и по-ясна картина за това, което е необходимо.“

Източник: https://www.sciencedaily.com/releases/2019/04/190404132532.htm