телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Семинар на тема „Нови психоактивни вещества: дефиниции, ситуация, лечение“

Семинар на тема „Нови психоактивни вещества: дефиниции, ситуация, лечение“

На 27 и 27 ноември 2018 г. Националният център по наркомании съвместно с Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) проведе семинар на тема „Нови психоактивни вещества: дефиниции, ситуация, лечение“.

Основните цели на семинара бяха предоставяне на информация за същността, класификацията и здравните ефекти на новите психоактивни вещества (НПВ); дефиниране на актуалната ситуация с НПВ в Европа и в страната; развитие на знания и умения за отговорите по отношение на търсенето и за намаляване на вредите при НПВ.

Специални лектори бяха Хулиан Висенте (EMCDDA) и Кейти Маклауд (Scottish Drug Forum).

Семинарът с продължителност от 16 учебни часа беше предназначен за специалисти, работещи в областта на психосоциалната рехабилитация на употребяващите наркотици.

За още събития, организирани от Националния център по наркомании, можете да следите техния уебсайт: https://www.ncn-bg.org/ (рубрика „Съобщения“).