телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Решаваща година за превенцията на ХИВ в България

Решаваща година за превенцията на ХИВ в България

Съвместна кампания на български неправителствени организации предупреждава, че до края на 2015 година България напълно ще изгуби програмите по превенция на ХИВ.

Българският парламент посрещна група активисти на 13-ти февруари. Целта на визитата била да информира народните представители за неизбежния риск да се изгубят напълно превантивните услуги за ХИВ след края на тази година. От 2004 г. България получава средства от Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария, а 2015 г. е последната, в която Глобалният фонд ще покрива всички разходи по превенцията. До момента правителството на България не е осигурило финансиране за поддържане на превантивните услуги след като Глобалния фонд се оттегли през 2016 г. Има реална заплаха да се прекратят всички програми, които работят в уязвими общности и им предоставят изключително важни услуги като обмен на игли, презервативи и тестване за ХИВ.

Активистите, които са посетили парламента, са представители на 34 неправителствени организации, работещи в областта на превенцията на ХИВ и психосоциалните грижи за засегнатите хора. През ноември 2014 г. организациите са изпратили манифест, с който предупреждават за опасността от разпространение на ХИВ в страната и изискват спешни адекватни мерки от правителството.

Усърдната работа на организациите и подкрепата на Глобалния фонд са помогнали на България да запази относително ниски нива на заболеваемост по източноевропейските стандарти. Географското разположение на България заедно със социоикономическото ѝ състояние са предпоставка за избухване на епидемия. Сега е моментът българското правителство да вземе мерки срещу тази възможност.

По време на парламентарната кампания 50 депутата от всички партии (освен една) са обявили подкрепата си към манифеста. Те са потвърдили, че превенцията на ХИВ е важен приоритет на страната и че те са готови да предприемат действия, за да предотвратят разпространението на болестта.

Тревожен факт е, че въпреки че много от депутатите са били добре информирани за важността и ефективността на Националната програма за превенция на ХИВ, те не са знаели, че финансирането от Глобалния фонд скоро приключва. Това е потвърждение, че широката публика не е била информирана за този проблем през последните години. Надеждата на 34-те неправителствени организации, които са подписали манифеста е, че след тази кампания проблемът ще получи по-голяма видимост, а политиците ще осигурят финансиране за всички дейности на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ.

Юлия Георгиева/ Фондация „Инициатива за здраве“

Източник: http://drogriporter.hu/en/HIV_campaign_Bulgaria_end_of_Global_Fund