телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Ранната употреба на марихуана може да увеличи отрицателното въздействие върху здравето

Ранната употреба на марихуана може да увеличи отрицателното въздействие върху здравето

С нов закон, който ще влезе в сила в Канада, марихуаната е гореща тема тези дни. Тези, които я пушат ще ликуват. Тези, които никога не са опитвали, могат да си помислят: защо не?  А тези, които правят бизнес с нея ще се борят с управлението на този предизвикателен продукт.

Но един от най-спорните аспекти на легализацията е възрастта, на която хората да могат да купуват канабис. Доклад на Канадската оперативна група за легализация и регулиране на канабиса, издаден през декември 2016 година, препоръчва употребата на марихуана да бъде забранена до 18-годишна възраст.

Необходимостта от насоки за възрастта е потвърдена от ново изследване, проведено от Джеймс Макинтош, професор по икономика във Факултета за изкуство и наука. Резултатите, публикувани в списание Health, показват, че младите употребяващи съобщават за най- силно въздействие върху физическото и психическото си здраве.

Статията също така показва, че за тези, които започват да употребяват канабис след като навършат 21 години, е малко вероятно да развият навик за цял живот.

Повишени рискове за младите

За проучването Макинтош и неговият съавтор Рауан Хасуна изследват  резултатите от три национални проучвания за употребата на тютюн, алкохол и наркотици - две в Канада и едно в САЩ.

„Искахме да разберем какви са ефектите от редовната употреба на марихуана върху физическото и психичното здраве, съобщавани от самите употребяващи‘, обяснява Макинтош.

Докладът цитира и други изследвания, демонстриращи негативното въздействие на марихуаната. Той, обаче, е първият, който разглежда толкова отблизо възрастта на първата употреба.

По отношение на цялостните ефекти, изследването потвърждава, че марихуаната засяга физическото и психичното здраве на хората, като причинява когнитивни нарушения, загуба на паметта, понижение на IQ, ограничен образователен успех и вероятност за развитието на психични разстройства. Започналите да употребяват рано, страдат от по-високи нива на респираторни заболявания и определени видове рак.

Макинтош казва, че колкото по-рано започнеш, толкова по-лошо е въздействието.

„Открихме, че ако възрастта на първата употреба е под 15, това винаги е лошо за употребяващия“.

Аргументът за легализацията

Как тези данни могат да се използват така, че да послучат за информиране на младите за рисковете? Освен легализирането Макинтош препоръчва образователни програми, консултантски услуги и разпределителна система, която да минимизира употребата от младите хора.

Въпреки предупрежденията му относно възрастовите ограничения, той казва, че легализацията ще донесе повече добро, отколкото да навреди.

„Оперативната група подчертава тези ползи – да се отнеме марихуаната от криминалните среди, да се обложи с данъци и да бъде сигурно, че качеството на продуктите е запазено“ .

Макинтош добавя, че легализацията в Канада поставя страната в уникална позиция да започне усърдни изследвания върху канабиса и неговите ефекти.

„Трябва да започнем да събираме данни, за да видим ефектите върху хора от всички възрасти. Можеш да намериш всякаква информация за поведения, свързани с алкохола и това трябва да е така и за марихуаната.“

Източник: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/03/170328105901.htm