телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

През второто тримесечие на 2023 г. 454 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

През второто тримесечие на 2023 г. 454 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

Данните на Националния център по обществено здраве и анализи за второто тримесечие на 2023 г. показват, че през болниците в страната са преминали общо 2848 души заради остри интоксикации (отравяне), свързани с употребата на наркотици и/или алкохол.

В 240 случая става въпрос за деца до 15 г., като 32 от тях са били приети в болница заради употреба на наркотици, 159  – заради употреба на алкохол, а 49 – заради комбинирана употреба на алкохол и наркотици. В болница са били приети и 214 деца на възраст между 16 и 18 г.

Най-честата причина за прием в болница при всички възрастови групи си остава острата интоксикация с алкохол – общо 2254 случая за второто тримесечие на годината.

При децата на възраст до 15 г. има значително увеличение в броя на приетите за лечение заради интоксикации, получени от употреба на алкохол, наркотици или комбинация от двете в сравнение с предходното тримесечие.

При всички възрастови групи се наблюдава увеличение на броя лица, приети в болница заради остра интоксикация, свързана с комбинирана употреба на наркотици и алкохол, както и с употреба на алкохол в сравнение с предишния период.

Повече данни за регистрираните случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества, тук.