телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

През второто тримесечие на 2022 г. 366 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

През второто тримесечие на 2022 г. 366 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

Данните на Националния център по обществено здраве и анализи за второто тримесечие на 2022 г. показват, че през болниците в страната са преминали общо 2810 души заради остри интоксикации (отравяне), свързани с употребата на наркотици и/или алкохол.

В 185 случая става въпрос за деца до 15 г., като 23 от тях са били приети в болница заради употреба на наркотици, 126  – заради употреба на алкохол, а 36 – заради комбинирана употреба на алкохол и наркотици. В болница са били приети и 181 деца на възраст между 16 и 18 г.

Най-честата причина за прием в болница при всички възрастови групи остава острата интоксикация с алкохол – общо 2278 случая за второто тримесечие на годината. Голямо е увеличението в общия брой случаи, приети в болница, и при трите причини в сравнение с периода януари-март 2022 г.

При децата на възраст до 15 г. има увеличение в броя на приетите за лечение заради интоксикации, получени от употреба на алкохол, на наркотици или комбинирани в сравнение с предходното тримесечие. При възрастовата група 16-18 г. се наблюдава увеличение на броя лица, приети в болница както заради остра интоксикация, свързана с употребата на алкохол, което е повече от двойно в сравнение с предишния период.

Повече данни за регистрираните случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества, тук.