телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

През третото тримесечие на 2023 г. отново 454 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

През третото тримесечие на 2023 г. отново 454 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

Данните на Националния център по обществено здраве и анализи за третото тримесечие на 2023 г. показват, че през болниците в страната са преминали общо 3406 души заради остри интоксикации (отравяне), свързани с употребата на наркотици и/или алкохол.

В 246 случая става въпрос за деца до 15 г., като 42 от тях са били приети в болница заради употреба на наркотици, 156  – заради употреба на алкохол, а 48 – заради комбинирана употреба на алкохол и наркотици. В болница са били приети и 208 деца на възраст между 16 и 18 г.

Най-честата причина за прием в болница при всички възрастови групи си остава острата интоксикация с алкохол – общо 2669 случая за третото тримесечие на годината.

При децата на възраст до 15 г. и при тези на възраст 16-18 г. има увеличение в броя на приетите за лечение заради интоксикации, получени от употреба наркотици, в сравнение с предходното тримесечие.

При хората над 18 г. се наблюдава значително увеличение на броя лица, приети в болница заради остра интоксикация, свързана с употреба на алкохол, на наркотици и с комбинирана употреба на наркотици и алкохол, в сравнение с предишния период.

Повече данни за регистрираните случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества, тук.