телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

През първото тримесечие на 2024 г. 326 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

През първото тримесечие на 2024 г. 326 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

Данните на Националния център по обществено здраве и анализи за първото тримесечие на 2024 г. показват, че през болниците в страната са преминали общо 2559 души заради остри интоксикации (отравяне), свързани с употребата на наркотици и/или алкохол.

В 155 случая става въпрос за деца до 15 г., като 15 от тях са били приети в болница заради употреба на наркотици, 93 – заради употреба на алкохол, а 47 – заради комбинирана употреба на алкохол и наркотици. В болница са били приети и 171 деца на възраст между 16 и 18 г.

Най-честата причина за прием в болница при всички възрастови групи си остава острата интоксикация с алкохол – общо 2007 случая за първото тримесечие на годината.

При децата на възраст до 15 г. има малко намаление в броя на приетите за лечение заради интоксикации, получени от употреба наркотици или алкохол, но приетите заради комбинирана употреба са с по-голям брой в сравнение с предходното тримесечие.

При децата на възраст 16-18 г. броят на приетите в болница заради интоксикация от употреба на алкохол е по-висок в сравнение с предходното тримесечие.

При хората над 18 г. се наблюдава спад в броя на лицата, приети в болница заради интоксикации, получени от употреба наркотици или алкохол, и увеличение при приетите заради комбинирана употреба в сравнение с предишния период.

Повече данни за регистрираните случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества, тук.