телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

През първото тримесечие на 2023 г. 313 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

През първото тримесечие на 2023 г. 313 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

Данните на Националния център по обществено здраве и анализи за първото тримесечие на 2023 г. показват, че през болниците в страната са преминали общо 2608 души заради остри интоксикации (отравяне), свързани с употребата на наркотици и/или алкохол.

В 155 случая става въпрос за деца до 15 г., като 9 от тях са били приети в болница заради употреба на наркотици, 117  – заради употреба на алкохол, а 29 – заради комбинирана употреба на алкохол и наркотици. В болница са били приети и 158 деца на възраст между 16 и 18 г.

Най-честата причина за прием в болница при всички възрастови групи остава острата интоксикация с алкохол – общо 2097 случая за първото тримесечие на годината.

При децата на възраст до 18 г. има намаление в броя на приетите за лечение заради интоксикации, получени от употреба на алкохол или наркотици в сравнение с предходното тримесечие. При всички възрастови групи се наблюдава увеличение на броя лица, приети в болница заради остра интоксикация, свързана с комбинирана употреба на наркотици и алкохол в сравнение с предишния период.

Повече данни за регистрираните случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества, тук.