телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

През първото тримесечие на 2022 г. 262 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

През първото тримесечие на 2022 г. 262 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

Данните на Националния център по обществено здраве и анализи за първото тримесечие на 2022 г. показват, че през болниците в страната са преминали общо 2117 души заради остри интоксикации (отравяне), свързани с употребата на наркотици и/или алкохол.

В 156 случая става въпрос за деца до 15 г., като 16 от тях са били приети в болница заради употреба на наркотици, 118 – заради употреба на алкохол, а 22 – заради комбинирана употреба на алкохол и наркотици. В болница са били приети и 106 деца на възраст между 16 и 18 г.

Най-честата причина за прием в болница при всички възрастови групи остава острата интоксикация с алкохол – общо 1741 случая за първото тримесечие на годината.

При децата на възраст до 15 г. има увеличение в броя на приетите за лечение заради интоксикация, получена от употреба на алкохол, докато при тези, приети заради отравяне с наркотици или с комбинация от наркотици и алкохол, броят е по-малък в сравнение с предходното тримесечие. При възрастовата група 16-18 г. се наблюдава намаляване на броя лица, приети в болница както заради остра интоксикация, свързана с употребата на алкохол, така и заради отравяния с наркотици и с комбинация от наркотици и алкохол.

Повече данни за регистрираните случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества, тук.