телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

През четвъртото тримесечие на 2023 г. 354 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

През четвъртото тримесечие на 2023 г. 354 деца са постъпили в болница заради отравяне с психоактивни вещества

Данните на Националния център по обществено здраве и анализи за четвъртото тримесечие на 2023 г. показват, че през болниците в страната са преминали общо 2899 души заради остри интоксикации (отравяне), свързани с употребата на наркотици и/или алкохол.

В 186 случая става въпрос за деца до 15 г., като 19 от тях са били приети в болница заради употреба на наркотици, 129 – заради употреба на алкохол, а 38 – заради комбинирана употреба на алкохол и наркотици. В болница са били приети и 168 деца на възраст между 16 и 18 г.

Най-честата причина за прием в болница при всички възрастови групи си остава острата интоксикация с алкохол – общо 2372 случая за четвъртото тримесечие на годината.

При децата на възраст до 15 г. има намаление в броя на приетите за лечение заради интоксикации, получени от употреба наркотици, алкохол и заради комбинирана употреба в сравнение с предходното тримесечие.

При децата на възраст 16-18 г. броят на приетите в болница заради интоксикация от употреба на наркотици е по-висок в сравнение с предходното тримесечие.

При хората над 18 г. се наблюдава спад в броя на лицата, приети в болница и поради трите причини, в сравнение с предишния период.

Повече данни за регистрираните случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества, тук.