телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Отказването от цигарите може да е от съществено значение за хората, които се лекуват от зависимост към психоактивни вещества

Отказването от цигарите може да е от съществено значение за хората, които се лекуват от зависимост към психоактивни вещества

Пушачите в програми за зависими към психоактивни вещества са в по-висок риск от подновяване на употребата три години по-късно в сравнение с тези, които не пушат. Резултатите са публикувани в списание „Clinical Psychiatry“ от изследователи към Школата за публично здраве „Мейлман“ към Columbia University  и City University of New York.

Повечето хора в зряла възраст, които имат зависимост към психоактивни вещества, пушат и цигари. Въпреки че лечението и възстановяването от зависимост предполага човек да се откаже от всички психоактивни субстанции (включително и от алкохол), лечението от никотинова зависимост обикновено не е част от плана за възстановяване.

„Обикновено нагласата на специалистите е, че да молиш клиентите да се откажат и от цигарите ще бъде твърде трудно или пък, че ако все пак пушат, ще им бъде по-лесно да се откажат от алкохола и другите психоактивни вещества и че пушенето не влияе на отказа от употреба на психоактивни вещества“, казва Рене Гуудуин, докторант в департамента по епидемиология, водещ автор на изследването.

Авторите на изследването използват данни от 34 653 пълнолетни лица, включили се в Националното епидемиологично запитване за алкохол и свързани проблеми (National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions, NESARC). Участниците са оценени два пъти, като между двете проучвания има 3-годишен интервал и фокусът е върху употребата на психоактивни вещества, зависимостта и свързаните физически и психически разстройства. Само тези, които са имали история на зависимост към психоактивни вещества съгласно критериите на DSM-IV  са включени във финалната извадка. Хората, които пушат (независимо дали е ежедневно или не), са били в приблизително двойно по-голям риск от повторна започване на употреба в сравнение с тези, които не пушат. Тази взаимовръзка остава валидна дори като се елиминира влиянието на други фактори като демографски характеристики, настроение, тревожност, разстройства, свързани с употребата на алкохол и зависимост към никотин.

По-конкретно, 11% от тези с постигната ремисия, които са пушили в началото на изследването и  са продължили да пушат три години по-късно, са подновили употребата на незаконни вещества. За сравнение, само 8% от тези, които са спрели да пушат, са се върнали към употребата и 6,5% от тези, които никога не са пушили, са се върнали към употребата.

“Отказът от цигарите може да подобри здравето на всеки човек”, казва съавторът Андреа Уайнбергер, докторант и асистент в Департамента по епидемиология и здраве на популацията към Колежа по медицина „Алберт Айнщайн“. „Но изследването ни показва, че спирането на тютюнопушенето може да бъде още по-важно за хора, които се възстановяват от зависимост, като им помогне да останат въздържатели.“

„Ако изследванията продължат да показват взаимовръзка между тютюнопушенето и започването на повторна употреба при възстановяващите се от зависимост, може да се наложи лечението от никотинова зависимост също да се превърне в част от възстановителния процес, за да се осигури дългосрочния успех на лечението на зависимости“, казва д-р Гуудуин.

Изтоник: http://www.news-medical.net/news/20170307/Giving-up-cigarettes-may-be-vital-for-smokers-in-recovery-from-illicit-substance-use-disorders-study-shows.aspx