телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Марихуана и уязвимост към психоза

Марихуана и уязвимост към психоза

Преминаването от нередовна употреба на марихуана към ежеседмична или всекидневна употреба увеличава риска при юношите от повтарящи се преживявания, подобни на психотични, със 159% според канадско проучване, публикувано в списанието Child Psychology and Psychiatry. Изследването съобщава също за ефекти от употребата на марихуана върху когнитивното развитие и показва, че връзката между употребата на марихуана и подобните на психотични преживявания се обясняват най-добре от появяващи се симптоми на депресия.

„За да разберем добре въздействието на тези резултати, е крайно необходимо първо да определим какви са подобните на психотични преживявания: именно преживявания на нарушения във възприятията, мисли с необичайно съдържание и чувство за преследване“, казва водещият автор на проучването Josiane Bourque, докторант в Катедрата по психиатрия в Университета на Монреал. „Макар тези преживявания може да не са чести и заради това да не са проблематични за юношите, когато се съобщава за тях постоянно, година след година, тогава има повишен риск от първи психотичен епизод или друго психиатрично заболяване.“

Тя добавя: „Откритията ни потвърждават, че преминаването към по-редовна употреба на марихуана по време на юношеството наистина е свързано с риск от психотични симптоми. В Канада това е причина за голямо безпокойство по отношение на общественото здраве.“

Какви са скритите механизми?

Една от целите на проучването е била да се разберат по-добре механизмите, чрез които употребата на марихуана е свързана с подобни на психотични преживявания. Bourque и нейният супервизор д-р Патриша Конрод от Изследователския център на Университетската болница Sainte Justine правят хипотезата, че нарушения в когнитивното развитие, причинени от злоупотреба с марихуана, биха могли от своя страна да засилят преживяванията, подобни на психотични.

Но тази хипотеза е потвърдена само отчасти. Сред различните когнитивни способности, които са били оценявани, развитието на инхибиторния контрол (контрола на задръжките) е била единствената когнитивна функция, негативно засегната от увеличаването на употребата на марихуана. Инхибиторният контрол е способността да се спират или инхибират автоматичните поведения в полза на по-подходящо за контекста поведение. Екипът на д-р Конрод доказва, че тази специфична когнитивна функция е свързана с риск от други видове злоупотреба с вещества и зависимост.

„Нашите резултати показват, че макар употребата на марихуана да е свързана с редица когнитивни и психичноздравни симптоми, само засилване на симптоми на депресия – като негативни мисли и потиснато настроение – би могло да обясни връзката между употребата на марихуана и нарастването на подобните на психотични преживявания при юношите“, казва Bourque.

Какво следва?

Тези открития имат важни клинични следствия за програмите по превенция за юношите, които съобщават, че имат повтарящи се преживявания, подобни на психотични. „Докато предотвратяването на юношеската употреба на марихуана трябва да е цел на всички стратегии за наркотиците, таргетираните превантивни подходи са особено необходими, за да се отложи и предотврати употребата на марихуана при младежите, които са в риск от психоза“, казва д-р Конрод, която е и старши автор на изследването и професор в Катедрата по психиатрия в Университета на Монреал.

Все пак, д-р Конрод е оптимистична за едно нещо: разработената от нея програма за превенция в училищата – Preventure – се е доказала като ефективна в намаляването на употребата на марихуана сред юношите с общо 33%. „В бъдещи проучвания ще бъде важно да се изследва дали тази програма и други подобни таргетирани превантивни програми могат да отложат или предотвратят употребата на марихуана от юноши, страдащи от подобни на психотични преживявания“, казва тя. „Макар подходът да изглежда обещаващ, тепърва трябва да покажем, че превенцията на употребата на наркотици може да предотврати някои от случаите на психоза.“

Голяма група юноши от Монреал

Резултатите на проучването се базират на проекта Co-Venture – група от приблизително 4000 юноши на възраст 13 г. от 31 гимназии в региона на Голям Монреал. Тези тийнейджъри са проследявани ежегодно от 7-ми до 11-ти клас. Всяка година те попълват електронни въпросници, за да се оцени употребата на вещества и психиатричните симптоми. Младежите изпълняват също когнитивни задачи, за да могат изследователите да оценят коефициента им на интелигентност, работната памет, дългосрочната памет и уменията им за инхибиторен контрол.

За да направи своето проучване, изследователският екип първо е потвърдил резултатите от Великобритания и Холандия, показващи наличието на малка група от хора (в Монреал са 8%) сред общата популация на подрастващите, които съобщават за повтарящи се преживявания, подобни на психотични. След това изследователите са проучили как употребата на марихуана на възраст между 13 и 16 г. повишава вероятността на хората да принадлежат към тези 8%. Накрая са изследвали дали връзката между повишената употреба на марихуана и нарастването на подобните на психотични преживявания може да бъде обяснена от появяващи се симптоми на тревожност или депресия или от ефектите от употребата на вещества върху развиващите се когнитивни способности.

Източник: https://medicalxpress.com/news/2017-07-marijuana-vulnerability-psychosis.html