телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Изменения в мозъка и влошена дългосрочна памет сред младите употребяващи канабис

Изменения в мозъка и влошена дългосрочна памет сред младите употребяващи канабис

Пушенето на марихуана за срок от три години през юношеството е свързано с аномална форма на хипокампуса и дълготрайни паметови затруднения според резултатите от ново изследване на Northwestern Medicine, Чикаго.

Хипокампусът отговаря за емоционалната регулация и дългосрочната памет. Предишни изследвания на университета в Мелбърн, Австралия, са намерили връзка между структурни изменения на хипокампуса и дългосрочна интензивна употреба на канабис.

Австралийските изследователи открили, че хипокампусът и амигдалата са по-малки по размер при употребяващите канабис отколкото при неупотребяващите. Употребяващите също така демонстрирали повече субклинични симптоми на психотични разстройства в сравнение с контролната група неупотребяващи.

Новото изследване е публикувано в списанието Hippocampus и в него са използвани сложни уреди за картографиране на мозъка, за да се изследват детайлно леките изменения в мозъка на употребяващите марихуана.

В предишно изследване екипът на Northwestern е установил, че употребяващите марихуана имат влошена краткосрочна и работна памет заедно с изменена форма на други мозъчни структури.

„Нашите две изследвания показват връзка между хроничната употреба на марихуана по време на юношеството и тези различия във формата на мозъчни структури с огромно значение за паметта. Тези изменения остават поне няколко години след като хората престанат да употребяват.“, казва водещият изследването автор Матю Смит.

Продължителността  на употребата е свързана със сериозността на измененията на хипокампуса. Изследването показва, че колкото по-продължителна е била интензивната употреба, толкова повече се изменя формата на хипокампуса. Според изследователите изменената форма е в резултат от увреждане на невроните и аксоните в хипокампуса.

Като цяло бившите употребяващи марихуана се представят с 18% по-зле на тестове за памет в сравнение с неупотребяващи здрави хора. Участниците с шизофрения, които са употребявали марихуана през юношеството си, се представят 26% по-зле спрямо тези, които не са употребявали никога.

Въпреки резултатите на това проучване, е нужно да се проведе лонгитюдно изследване (което проследява изследваните хора дълъг период от време), за да се потвърди със сигурност дали различията в мозъка и затрудненията на паметта са причинени от марихуаната. Слабостта на настоящото изследване е, че проверява състоянието само в един момент във времето.

Източник: http://www.medicalnewstoday.com/articles/290812.php