телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Хората с проблемна употреба на алкохол употребяват и повече бензодиазепини, показва проучване

Хората с проблемна употреба на алкохол употребяват и повече бензодиазепини, показва проучване

Хората с проблемна употреба на алкохол е по-вероятно да взимат бензодиазепини в сравнение с въздържателите и хората, пиещи умерено. Бензодизепините са клас седативи, които са сред най-често предписваните лекарства с рецепта, и са лекарствата, с които най-много се злоупотребява. Когато се приемат от хора с прекомерна употреба на алкохол, бензодиазепините могат да повишат риска от свръхдоза и злополуки, както и да влошат психиатрични заболявания.

В проучване на Калифорнийския университет, Сан Франциско, и доставчика на здравни услуги Kaiser Permanente, Северна Калифорния, изследователите са открили, че пациентите в първичната грижа с „нездравословна употреба на алкохол“ е 15% по-вероятно да употребяват бензодиазепини, отколкото умерено пиещите и непиещите. Бензодиазепините обикновено се предписват при тревожност и безсъние и включват диазепам, алпразолам, клоназепам, лоразепам, темазепам и други.

В проучването, което е публикувано в American Journal of Managed Care на 13.12.2019 г., изследователите са прегледали здравните досиета на над два милиона пациенти в първичната грижа, които били клиенти на Kaiser Permanente. Пациентите били проучени за нездравословна употреба на алкохол, определена като най-малко 15 питиета седмично за мъже под 65 г. и като най-малко осем питиета седмично за жени и мъже на 65 и повече години. Изследователите са открили, че 4% от пациентите са имали нездравословна употреба на алкохол и че 7,5% от пациентите са изпълнили рецепта за бензодиазепини през последните 12 месеца. Изследователите са изключили пациентите, на които били предписани бензодиазепини при алкохолна абстиненция.

Авторите обаче откриват също, че когато на проблемно пиещите са били предписани бензодиазепини, средната доза била с 40% по-ниска, а продължителността на употребата била с 16% по-малка в сравнение с умерено пиещите и въздържателите. Не е известно дали причината за това е решението на назначаващия лекар или на самите пациенти, които „съзнателно са ограничили приема на бензодиазепини, за да избегнат функционални нарушения“, отбелязват авторите.

Пациентите може да вярват, че всекидневната употреба на бензодиазепини е „безвредна“

„Някои лекари може би изпълняват повторно рецепти, без да знаят, че техните пациенти имат нездравословна употреба на алкохол. В много случаи пациентите приемат бензодиазепини с години и вярват, че са безвредни“, казва първият автор Матю Хърштрит, доктор по медицина и клиничен професор в Катедрата по психиатрия в Калифорнийския университет в Сан Франциско.

„Когато бензодиазепините се приемат с алкохол, може да последва свръхдоза в резултат от въздействието на двата депресанта на централната нервна система. Техните ефекти могат да намалят двигателната координация, да повлияят на преценката и вземането на решения и да доведат до падания и злополуки. Дългосрочната употреба може да доведе до сърдечно-съдови, стомашно-чревни, чернодробни, бъбречни и неврологични увреждания, както и до психоза или мисли за самоубийство при тези с предшестващи психиатрични заболявания“, казва той.

Голям брой изследвания вече са доказали, че дългосрочната употреба на бензодиазепини е свързана с повишен риск от деменция. „Възможно е нездравословната употреба на алкохол да увеличава този риск от деменция“, казва Хърштрит.

Алкохолът е замесен в 1 от 5 смъртни случая, свързани с бензодиазепини

Между 1996 и 2013 г. процентът пълнолетни американци, които са изпълнили рецепти за бензодиазепини, е нараснал от 4,1% до 5,6%, а броят смъртни случаи поради свръхдоза, свързани с тези лекарства, е нараснал от 0,58 до 3,07 на 100 000 пълнолетни. Алкохолът е бил фактор при един от четири приема и при един от пет смъртни случая в спешните отделения в САЩ – всички свързани с бензодиазепини. Данните са на Центровете за контрол и превенция на заболяванията.

Откритието, че на пациентите с нездравословна алкохолна употреба е с 15% по-вероятно да им бъдат предписани бензодиазепини противоречи на хипотезата на изследователите, че за тях ще е по-малко вероятно да получат лекарствата. „При предписването на лекарства лекарите претеглят рисковете и ползите“, казва Хърштрит. „Докато рисковете от бензодиазепините за всички пациенти и особено за тези с проблемна употреба на алкохол стават все по-очевидни, ползите от тях може да се окажат незначителни, имайки предвид, че по-беозпасни лекарства с рецепта са ефективни при лечението на тревожност.“

„Тъй като научаваме повече за навиците на пиене на пациентите в първичната грижа, особено при уязвими популации, като например употребяващите бензодиазепини, доставчиците на здравни услуги и здравните системи могат по-добре да адаптират практиките си и да съсредоточат усилията си върху идентификация и превенция“, казва старшият автор Стейси Стърлинг, изследовател в Отдела за изследвания на Kaiser Permanente, Северна Калифорния.

Източник: https://medicalxpress.com/news/2019-12-problem-drinkers-higher-benzo.html