телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Химиците разработват метод за бърз скрининг и точно идентифициране на фентанил

Химиците разработват метод за бърз скрининг и точно идентифициране на фентанил

Изследователи от Университета „МакМастър“ (Канада) са създали нова техника за скрининг за наркотици, която би могла да доведе до бързо и точно идентифициране на фентанил, както и на голям брой други наркотици, представляващи предмет на злоупотреба, които досега са били трудни за откриване с традиционните уринни тестове.

Методът, описан общо в списанието Analytical Chemistry, адресира една критична ситуация за общественото здраве, свързана със зависимостта към опиоиди и смъртните случаи поради неволна свръхдоза – липсата на надежден и евтин тест, който позволява обширно наблюдение върху синтетичните наркотици, заливащи нелегалния пазар.

Новият метод ще премахне процеса от два етапа, който в момента се използва при тестването за наркотици, като позволи на техниците да провеждат едновременно много тестове по високопропускателен способ – времето за обработка драстично намалява, а точността на скрининга се подобрява с осигуряване на качество. Важното в случая е, че този метод на мас-спектрометрия може също да проверява за по-широк диапазон от наркотици, представляващи предмет на злоупотреба, както и да идентифицира нови психоактивни вещества, които се изплъзват на конвенционалните тестове.

При положение, че е налице световна епидемия от злоупотреба с лекарства по лекарско предписание и с незаконни наркотици и тя има унищожително въздействие върху общественото здраве, са спешно необходими нови технологии. Според скорошен доклад на Службата на ООН по наркотиците и престъпността приблизително 35 милиона души по света са употребявали опиоиди през 2014 г. През 2016 г. Агенцията за обществено здраве на Канада е съобщила за 2800 души, починали от свръхдоза опиоиди. Очаква се, че този брой ще достигне поне 4000 души през 2017 г.

Конвенционалните тестове, използващи имуноанализи, не са достатъчни, защото не могат да уловят тревожно големия асортимент от наркотици, включващи синтетични опиоиди, транквилизатори, стимуланти и лекарства против тревожност. Необходими са също допълнителни тестове за потвърждение поради голямата честота на фалшивите положителни и отрицателни резултати, което още повече забавя процеса.

„Тестването за наркотици винаги изостава, тъй като скринингът разчита на реагенти на антитяло, които са насочени само към известни наркотици и са предразположени към грешка, което пък допринася за високи разходи за здравеопазване и забавяне в клиничното взимане на решения“, обяснява Филип Бриц-МакКибин, професор в Департамента по химия и химическа биология в „МакМастър“ и водещ автор на изследването.

„Сегашните технологии не са достатъчно конкретни, точни и подробни, което намалява способността на лекарите да се грижат правилно за пациентите, като например наблюдение за спазване приема на лекарството, потенциално заместване или полинаркотична употреба“, казва той.

Този проблем се простира отвъд управлението на болката – да вземем, например, един пациент с клинична депресия. Предписаните против тревожност лекарства могат да бъдат вредни, ако се приемат в погрешна дозировка или не се приемат изобщо, което може да доведе до по-висок риск от самоувреждане, особено ако се смесят с други лекарства или наркотици. Само точните уринни тестове могат да покажат дали пациентът следва предписанията на лекаря или дали употребява други вредни вещества, които могат да компрометират ефикасността на лечението и безопасността на пациента, обяснява Бриц-МакКибин.

Изследователите планират да потвърдят метода по отношение на конвенционалните скриниг тестове за широк спектър от наркотици, представляващи предмет на злоупотреба, в група от пациенти, лекувани понастоящем в болница.

Източник: https://www.sciencedaily.com/releases/2017/11/171103155212.htm