телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Финансирането за намаляване на вредите в Европа е под заплаха

Финансирането за намаляване на вредите в Европа е под заплаха

Икономиите, оттеглянето на международните донори и слабата политическа подкрепа силно ограничават отговорите за намаляване на вредите от употребата на наркотици в няколко държави-членки на Европейския съюз (ЕС).

Доклад на Международната организация за намаляване на вредите (HRI) и Евразийската мрежа за намаляване на вредите (EHRN) открива, че финансирането за намаляване на вредите е „в криза“ в България, Румъния, Полша, Гърция и Унгария, като кризата е подхранвана от слабо инвестиране в услугите за намаляване на вредите и високи или повишаващи се нива на инжекционна употреба на наркотици, ХИВ и хепатит С.

Предупреждавайки, че тези страни се сблъскват с критична ситуация за общественото здраве, докладът призовава Европейската комисия да създаде извънреден фонд, за да попълни празнините, оставени от скорошното или предстоящо оттегляне на финансирането от Глобалния фонд, което не е било заместено с финансиране от местните власти.

Докладът Harm reduction investment in the European Union показва моментното състояние на инвестициите в намаляване на вредите в 18 държави-членки на ЕС, както и начина, по който мерките за икономии влияят на услугите.

Подчертавайки връзката между икономическите затруднения, увеличената употреба на наркотици и разпространението на ХИВ, HRI и EHRN призовават правителствата да пренасочат финансиране от прилагането на закона към намаляването на вредите и да предпазват по-добре услугите за намаляване на вредите от по-нататъшни съкращения на финансирането.

В Гърция държавните инвестиции в поддържащото лечение с опиоиди са намалели наполовина между 2012 и 2015 г. Това е станало, въпреки че Европейският мониторинг център по наркотиците и наркоманиите изрично е препоръчал на гръцкото правителство да защитава финансирането на намаляването на вредите от съкращения. Макар португалското правителство да е запазило съществуващите инвестиции в намаляване на вредите, то не ги е увеличило, за да отрази влиянието на икономиите върху увеличаващите се разходи за живот, за което докладът открива, че е довело до съкращения в службите и претоварване на служителите от тази сфера.

В България и Румъния службите за намаляване на вредите са описани като „осакатени“ след оттеглянето на международните донори и липсата на местно финансиране, с което да се запълни финансовата празнина. В Полша услугите за намаляване на вредите също са намалели заради съкратеното финансиране през последните години.

На фона на съкратените услуги за намаляване на вредите HRI и EHRN предупреждават, че някои страни може да преживеят бързо увеличаване на броя случаи на ХИВ и хепатит С сред хората, инжектиращи си наркотици, заради нарастващата инжекционна употреба на амфетамини. В Унгария, например, разпространението на хепатит С сред инжектиращите си наркотици се е увеличило два пъти между 2011 и 2014 г., докато финансирането на услугите за намаляване на вредите е било съкратено.

Като цяло, докладът е открил, че финансирането на намаляването на вредите е по-добро в западната част на ЕС, като Белгия, Финландия, Франция, Германия и Холандия показват силна политическа воля за намаляване на вредите, давайки възможност на службите да бъдат защитени от най-лошото влияние на икономиите.

Някои страни на изток, като Естония и Чехия, също показват политическа подкрепа и ефективни служби.

Наблягайки на важността на политическата подкрепа за успеха на намаляването на вредите, Марта Пинто, един от изследователите в доклада, казва, че страните, които са запазили финансирането на намаляването на вредите, показват, че „наистина има възможност да се увеличи значително общата сума, необходима за намаляване на вредите, ако диалогът между финансиращата страна и проектите за намаляване на вредите се подобри“.

Според авторите на доклада опитите да се утвърдят текущи нива на разходите за намаляване на вредите са „изключително трудни“. Нито една от 18-те държави не е била класирана високо по прозрачност на отчетността, заради което HRI и EHRN призовават правителствата да обърнат внимание на този пропуск като въведат системно наблюдение върху разходите за намаляване на вредите.

Описвайки устойчивостта на услугите за намаляване на вредите в Европа като вариращи от „доста сигурни до крайно несигурни“, докладът настоява националните правителства да изпълнят ангажиментите, поети на Специалното заседание за наркотиците на Генералната асамблея на ООН през 2016 г. Също така призовава Глобалния фонд да направи повече, за да подкрепи и насърчи държавите, изправени пред неговото оттегляне от финансиране на намаляването на вредите, както и Европейската комисия да изработи нови Стратегия за ХИВ и План за действие, в които намаляването на вредите да е основен фокус.

Източник: https://www.avert.org/news/funding-harm-reduction-under-threat-europe