телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Доклад подробно разглежда здравните ефекти от електронните цигари

Доклад подробно разглежда здравните ефекти от електронните цигари

Изискан от Конгреса на САЩ доклад на Националните академии на науките, инженерството и медицината подробно разглежда доказателствата за ефектите от електронните цигари върху човешкото здраве. Макар изследователската база да е ограничена, имайки предвид краткото време, през което е-цигарите се използват, комитетът, провел проучването, открива и преглежда над 800 научни изследвания, стигайки до десетки заключения за редица въздействия върху здравето.

Доказателствата показват, че макар употребата на е-цигари да не е без рискове за здравето, е вероятно тези устройства да са значително по-малко вредни, отколкото традиционните цигари, се казва в доклада. Те съдържат по-малък брой и по-ниски нива токсични вещества, отколкото обикновените цигари, и употребата им може да помогне на пълнолетните пушачи да спрат пушенето. Но техните дългосрочни ефекти върху здравето все още не са ясни. При юношите – които употребяват е-цигари по-често, отколкото възрастните – има солидни доказателства, че използването на електронни цигари повишава риска от преминаване към традиционни цигари.

Електронните цигари са разнообразна група от продукти, съдържащи нагряващ елемент, който произвежда аерозол от течност, вдишвана от употребяващите през мундщук. Милиони американци използват е-цигари и в повечето случаи употребата на последните е разпространена сред младите пълнолетни, намалявайки сред групите на по-голяма възраст. Употребата значително варира при различните демографски групи, включително по възраст, пол, раса и етнос. Например, при юношите и пълнолетните употребата обикновено е по-висока при мъжете, отколкото при жените.

Дали е-цигарите като цяло имат положително или отрицателно въздействие върху общественото здраве в момента не е известно, казва докладът. Необходими са повече и по-добри изследвания за краткосрочните и дългосрочни ефекти върху здравето от е-цигарите и за тяхната връзка с пушенето на обикновени цигари, за да се отговори ясно на този въпрос.

„Електронните цигари не може просто да се категоризират като полезни или вредни“, казва Дейвид Итън, председател на комитета, написал доклада, както и декан, и заместник-ректор на Висшето училище на Университета на Вашингтон, Сиатъл. „При някои обстоятелства, като например употребата им от непушещи юноши и млади пълнолетни, техните вредни ефекти със сигурност са основание за безпокойство. В други случаи, като например когато пълнолетни пушачи ги използват, за да спрат тютюнопушенето, те дават възможност да се намали свързаната с пушенето заболеваемост.“

Докладът предлага заключения за употребата на е-цигари и редица въздействия върху здравето, както и отбелязва силата на доказателствата относно всяко заключение.

Излагане на никотин

 • Съществуват убедителни доказателства, че излагането на никотин от е-цигари варира силно и зависи от характеристиките на устройството и течността, използвана в него, както и от това как хората си служат с това устройство.
 • Има значителни доказателства, че приемът на никотин от е-цигари при опитни възрастни потребители на е-цигари може да е сравним с този от традиционните цигари.

Излагане на токсични вещества

 • Има убедителни доказателства, че в допълнение към никотина, повечето електронни цигари съдържат и отделят голям брой потенциално токсични вещества.
 • Има значителни доказателства, че с изключение на никотина, излагането на потенциално токсични вещества от е-цигарите (при обичайни условия на употреба) е значително по-малко в сравнение с излагането при традиционните цигари.

Зависимост и предразположеност към злоупотреба

 • Има значителни доказателства, че употребата на е-цигари води до симптоми на зависимост към тях.
 • Има умерени доказателства, че рискът от зависимост и нейната тежест са по-ниски при е-цигарите, отколкото при обикновените цигари.
 • Съществуват умерени доказателства, че променливостта в характеристиките на е-цигарите (концентрация на никотин, ароматизиране, вид на устройството и марка) е определящ фактор за риска от зависимост към електронните цигари и нейната тежест.

Намаляване на вредите

 • Има убедителни доказателства, че пълното заместване на традиционните цигари с електронни намалява излагането на употребяващия на множество отровни и канцерогенни вещества, които са налични в традиционните цигари.
 • Има значителни доказателства, че пълното преминаване от употреба на обикновени цигари към употреба на електронни води до намаляване на краткосрочните вредни последствия за няколко системи от органи.

Употреба от юноши и млади пълнолетни

 • Съществуват значителни доказателства, че употребата на е-цигари от юноши и млади пълнолетни увеличава риска им от употреба на традиционни цигари.

Пасивно пушене

 • Има убедителни доказателства, че употребата на електронни цигари повишава концентрациите на частици и никотин във въздуха в затворени пространства.
 • Съществуват умерени доказателства, че вторичното излагане на никотин и частици е в по-ниска степен при е-цигарите, отколкото при традиционните цигари.

Рак

 • Не съществуват налични доказателства дали употребата на е-цигари е свързана с междинни крайни точки на рак при хората (междинната крайна точка е предвестник на възможно развитие на рак; например, полипите са увреждания, които са междинни крайни точки за рак на дебелото черво).
 • Има ограничени доказателства от изследвания с животни, използвали междинни биомаркери за рак, които подкрепят хипотезата, че дългосрочната употреба на електронни цигари може да повиши риска от рак.

Ефекти върху дихателната система

 • Няма налични доказателства дали е-цигарите причиняват или не причиняват дихателни заболявания при хората.
 • Съществуват умерени доказателства за засилени кашлица и хрипове при юношите, които употребяват е-цигари, и за по-често обостряне на астма.

Наранявания и отравяния

 • Има убедителни доказателства, че електронните цигари може да експлодират и да причинят изгаряния и наранявания от летящи парчета. Този риск се повишава значително, когато батериите са с ниско качество, съхранявани са неправилно или са били модифицирани от потребителите.
 • Съществуват убедителни доказателства, че умишленото или инцидентно излагане на течности за е-цигари (при изпиване, попадане в очите или върху кожата) може да причини вредни ефекти върху здравето, като например припадъци, аноксично мозъчно увреждане, повръщане и лактатна ацидоза.
 • Има убедителни доказателства, че умишленото или инцидентно поглъщане или инжектиране на течности за е-цигари може да бъде смъртоносно.

Ефекти върху репродукцията и развитието

 • Няма налични доказателства дали цигарите засягат изхода от бременността или не.
 • Не съществуват достатъчно доказателства дали употребата на е-цигари от майката засяга развитието на плода или не.

Докато не станат налични по-конкретни научни доказателстав, моделирането на популацията може да помогне да се прецени баланса между потенциалните ползи и вреди. При предположението, че употребата на електронни цигари повишава процента на пълнолетните, спиращи тютюнопушенето, моделирането прогнозира, че използването на е-цигари ще създаде нетна полза за общественото здраве поне в краткосрочен план. Вредите, нанесени от по-високото ниво на употреба на обикновени цигари сред юношите, които са използвали е-цигари, ще започнат да се проявяват след десетилетия. При дългосрочните прогнози нетната полза за общественото здраве е значително по-малка, а при някои сценарии нетното въздействие е вредно.

Докладът казва, че максималното увеличаване на потенциалните здравни ползи, свързани с е-цигарите, ще изисква да се определи с по-голяма прецизност дали и при какви условия е-цигарите помагат на хората да спрат пушенето; възпиране на употребата на електронни цигари сред юношите чрез образование и ограничаване на достъпа; и повишаване на безопасността на устройствата чрез проектиране и изработване, основани на данни.

Източник: https://www.news-medical.net/news/20180123/New-report-takes-comprehensive-look-at-health-effects-of-e-cigarettes.aspx