телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Държавата драстично намали парите за психосоциална рехабилитация на зависими

Държавата драстично намали парите за психосоциална рехабилитация на зависими

През юли 2014 г. Правителството прие Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.) и Плана за действие към нея. Малко по-късно бе приет и финансовия план.

Според финансовия план по Задача 3.1. от Плана за действие „Развиване на система за лечение и психосоциална рехабилитация на употребяващите наркотици на национално и общинско ниво“ за програмите тип терапевтична общност са предвидени за 2014 г. 680 400 лв.

По същата Задача 3.1. за програмите от нерезидентен тип (например дневен център) за 2014 г. са предвидени 269 640 лв.

Множество зависими от наркотици и техните семейства, които не могат да си позволят да плащат за рехабилитационна програма, очакваха с нетърпение тази помощ от държавата. В повечето терапевтични общности и дневни програми са били съставени списъци от чакащи за финансираните места.

За съжаление, наскоро стана ясно, че Министерство на здравеопазването не е отделило предвидените суми. В действителност финансирането на програмите за психосоциална рехабилитация е с 50% по-малко от миналогодишното.

Реално за терапевтичните общности са отпуснати 40 478 лв. за 2014 г., а на нерезидентните програми – 19 170 лв. Тези суми ще се разпределят между всички одобрени кандидати за финансиране.

От предвидените 15 000 лв. за 2014 г. за „Развитие и подобряване на функционирането на Национална телефонна линия за наркотични вещества“ не е отпусната никаква сума. Това финансиране трябваше да си го поделят Националната информационна линия за наркотиците и алкохола и безплатната Национална телефонна линия за консултации и насочване по въпросите на зависимостта към наркотични вещества и алкохол.

Ще припомним, че Министерство на здравеопазването за първи път отпусна пари за психосоциална рехабилитация по Националната стратегия за борба с наркотиците през 2011 г. Целта е: „Подобряване на достъпа на пациентите до разнообразни и ефективни лечебни програми“.

От финансирането не могат да се възползват хората с алкохолна и хазартна зависимост.