телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Броят на децата между 16 и 18 г., приети в болница заради отряване с психоактивни вещества през четвъртото тримесечие на 2019 г., се е увеличил

Броят на децата между 16 и 18 г., приети в болница заради отряване с психоактивни вещества през четвъртото тримесечие на 2019 г., се е увеличил

Данните на Националния център по обществено здраве и анализи за периода октомври-декември 2019 г. показват, че през болниците в страната са преминали повече хора (2969 души) заради остри интоксикации (отравяне), свързани с употребата на наркотици и алкохол в сравнение с третото тримесечие на годината (2847 души).

В 221 случая става въпрос за деца до 15 г., като 26 от тях са били приети в болница заради употреба на наркотици, 163 – заради употреба на алкохол, а 32 – заради комбинирана употреба на алкохол и наркотици. През периода юли-септември 2019 г. общият брой на тези деца е бил малко по-висок – 235.

По-висок е броят на приетите в болница деца на възраст между 16 и 18 г. през четвъртото тримесечие – 237 (през третото тримесечие са били 177). Увеличен е бил броят на пострадалите деца и в трите групи – отравяния с наркотици, с алкохол и с комбинирано отравяне, като най-голямо е увеличението при децата с алкохолно отравяне (135 срещу 91 през третото тримесечие на 2019 г.).

По-висок е и общият брой на пълнолетните, приети в болница заради отравяния (2511), като това се дължи на по-големия брой хора, приети с остра алкохолна интоксикация – 2102 (през третото тримесечие са били 1970).

Повече данни за регистрираните случаи на остри интоксикации, свързани с употребата на психоактивни вещества, тук.