телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Безплатни срещи за родители на деца и юноши в гр. София

Безплатни срещи за родители на деца и юноши в гр. София

От края на март 2017 г. започна провеждането на срещи за родители с желание да се допитат до психолога Виктория Казакова и да получат отговори на актуални за тях въпроси, свързани с употреба на психоактивни вещества (наркотици, алкохол) или съмнение за такава от страна на техните деца (на възраст от 12 до 25 г.).

Инициативата ще се провежда всеки последен четвъртък от месеца от 16:00 до 18:00 ч. в Дневния консултативен център за деца, юноши и родители към Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите, гр. София.

Родителите ще получат обратна връзка за проблеми, свързани с техните деца, които ги тревожат, като това може да се случи в групата в самия ден на отворените врати или при заявена индивидуална консултация. Целта на срещите е да се даде възможност за заявка за индивидуално консултиране на желаещите. Когато се види стила на работа и се постигне доверие между психолога и родителя, се отварят врати и за работа с юношата.

За информация: телефон 0889 722 489.

Услугата се финансира от Столична община чрез ПИЦ по ПН-София.

Източник: http://www.sofiamca.org/news.php?id=118