телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Алкохолът е най-подценяваният наркотик, когато става въпрос за вреди

Алкохолът е най-подценяваният наркотик, когато става въпрос за вреди

И младите, и старите хора подценяват повече вредите и опасностите от алкохола в сравнение с тези от който и да е друг наркотик, показва ново изследване от Университета „Брунел“ в Лондон.

Изследователите са проверили как хората оценяват нивото на вредите, причинени от различни законни и незаконни наркотици и дали по-възрастните смятат, че наркотиците са по-опасни в сравнение с младите хора.

В Англия и Уелс се наблюдава постоянно нарастване на броя смъртни случаи, свързани с наркотици, като най-високите нива, според данните от Службата по национална статистика, са отчетени през 2016 г.

Това изследване дава първата ясна картина за това какво мислят хората от две различни възрастови групи по отношение на вредите, които нанасят 11 от често употребяваните наркотици върху употребяващия и общността.

Изследването открива, че и по-младите, и по-възрастните хора оценяват хероина, метамфетамините и кокаина като най-вредните нелегални наркотици, което съответства на законовата класификация (във Великобритания). Но и при двете възрастови групи най-големите липси в знанията са по отношение на вредите, свързани с алкохола.

„Погрешното схващане за вредите, свързани с алкохола, сред младите и по-възрастните участници е обезпокоително, имайки предвид факта, че алкохолът е най-често употребяваният наркотик и следователно носи най-много рискове за здравето“, казва водещият на изследването д-р Сървджит Чита.

Онлайн проучването е помолило 275 души в две възрастови групи – 18-24 и 45-51 г., да оценят 11 наркотика по 5 вида вреди: физически, психологически и социални вреди върху употребяващите, плюс физически и социални щети за обществото. Използвайки скалата за вреди от наркотиците, създадена от проф. Дейвид Нът, който е бил съветник на британското правителство по отношение на наркотиците, хората са предоставили своите схващания за хероин, кокаин, крек, екстази, кристален метамфетамин, LSD, амфетамини, канабис, кетамин, алкохол и тютюн.

Попитани за техния собствен опит, хората най-често са били употребявали алкохол (63,2%), след това канабис (45,3%) и тютюн (44,2%). 29,5% от хората са казали, че употребяват алкохол редовно, 7,4% редовно употребяват тютюн и 5,3% употребяват канабис редовно. Малко над 24% от младите хора са казали, че са пробвали екстази и около 1% са казали, че имат полиупотреба, което означава, че взимат две или повече вещества едновременно.

„При младите хора е необходимо да увеличим информираността за смъртоносните ефекти от приема на големи количества алкохол. В големи количества алкохолът спира функциите на онази част от мозъка, която контролира дишането, и това може да доведе до смърт“, казва д-р Чита.

Напоследък се поставя фокус върху вредните последици от пиянското и нарушаващо обществения ред поведение в летищата, което подтикна правителството да преразгледа начините, по които алкохолът се продава по летищата. Като цяло има нарастваща нужда от по-добро разбиране за това какво представлява най-добрата политика за подход към растящия здравен проблем на употребата на наркотици и свързаните с нея вреди.

„Това, което знаем, е, че всяка успешна политика по отношение на алкохола трябва да признае нормативния характер на алкохола в обществото, както и че за много хора това е техният основен начин на интоксикация, източник на удоволствие и забавление.“

Източник: https://www.brunel.ac.uk/news-and-events/news/articles/Alcohol-most-misjudged-drug-when-it-comes-to-harm#