телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

EMCDDA: Чистотата на екстази расте

EMCDDA: Чистотата на екстази расте

Доклад на Европейския мониторинг център за наркотици и зависимости от април показва някои промени в пазара на екстази в Европа.

Повишена чистота

Преди 2005 година повечето таблетки, тествани в Европа, съдържали MDMA или друго подобно вещество (MDEA, MDA) като единствена психоактивна съставка. Таблетки с доза над 150 мг били рядкост. В следващите няколко години MDMA почти напълно изчезнало от таблетките, те били по-разредени или съдържали изцяло други вещества. През 2010 и 2011, обаче, продуктите с MDMA постепенно се завърнали, често с по-висока чистота.

През деветдесетте и първите 10 години от новия век средното количество MDMA в таблетка било между 50 – 80 мг. В момента средното количество е близо до 125 мг, а се срещат и т. нар. „супер“ хапчета, в които има 270 – 340 мг MDMA. Има доклади и за големи разлики в дозата в близки на вид таблетки.

Разредители и заместители

За разлика от пудрата или кристалите (други форми, под които се разпространява MDMA), които на теория могат да са напълно чисти, таблетките не могат да съдържат само и единствено MDMA, защото веществото е сол и не може да се слепне без други свързващи вещества. Обикновено MDMA не надвишава 30 – 40% от цялата таблетка. Засичани са таблетки с широк спектър други вещества – кофеин, алфа PVP, 2CB, кетамин, пиперазини, амфетамини, PMA и PMMA. През последните години всички предупреждения на Европейския мониторинг център относно разредители или заместители са свързани с PMMA, включително 11 предупреждения за смъртни случаи, свързани с веществото между 2011 и 2015 година.

Маркетинг

Ключова характеристика на съвременния пазар на MDMA е креативният и понякога агресивен маркетинг, особено на определени „марки“ таблетки. Това включва употребата на лога (Супермен, UPS), разнообразни форми и ярки цветове, по-голям размер и маса на таблетките. Срещат се и таблетки, произведени специално за определени събития, обикновено музикални фестивали. Холандската полиция докладва за рязко повишение на броя различни дизайни на таблетки – от 50 нови през 2012 година до 174 нови през 2014. Често се случва определени висококачествени таблетки с MDMA да придобият добра „репутация“ и след това да бъдат копирани от други производители, които пускат на пазара по-слаби версии.

Източник: http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2473/TD0116348ENN.pdf