BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Условия за ползване

Условия за ползване на услугите на Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта

Основни положения

Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта е структура на Сдружение „Фракарита България“ (http://www.solidarnost-bg.org/).

Информацията и съдържанието, публикувани в уеб сайта на Информационната линия http://www.drugsinfo-bg.org/, са внимателно подбрани. Независимо от това, Сдружение „Фракарита България“ не носи каквато и да е отговорност за претърпени в резултат на ползване на тази информация преки или косвени вреди, включително пропуснати ползи, никакви административни, съдебни или други искове или претенции не могат да бъдат предявявани или водени срещу Сдружение „Фракарита България”.

При подбора на информация за този уеб сайт са ползвани множество чужди източници и публикувани материали на различни езици, поради което, въпреки че полага всички възможни усилия за проверка на достоверността и избягването им, Сдружение „Фракарита България“ не носи юридическа или друга отговорност за каквито и да е било неточности, неверни твърдения, фактически или технически грешки в текстовете и превода, независимо от вида и причината за тяхното допускане.

Информацията в този уеб сайт е единствено в съкратен и най-общ вид и тя може да бъде периодично променяна.

Медицински съвети

Нито Сдружение „Фракарита България”, нито Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта са обществени здравни служби или медицински заведения и не дават медицински съвети, както и не предоставят медицински услуги. Техните служители не могат да преценяват дали определено лечение е препоръчително в който и да е конкретен случай и не могат да провеждат лечение, както и не могат да поставят диагнози, да предписват медицински процедури, лекарствени препарати или хранителни добавки.

Сдружение „Фракарита България” не поема и не носи каквато и да е отговорност за претърпени вреди в резултат от използване на информацията, публикувана на този уеб сайт, с цел започване, променяне или прекратяване на текущо лечение без консултация с лекар-специалист. В никакъв случай и при никакви условия информацията, публикувана на този уеб сайт, не може и не следва да бъде възприемана като заместваща консултирането с лекар-специалист или лечението от такъв.

Консултантите на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта не са медицински лица или фармацевти и не предлагат подробна информация и/или консултация за разнообразни лекарствени препарати или хранителни добавки. Консултантите са специалисти в областта на зависимостите и като такива могат да предоставят кратки информация и/или консултация единствено във връзка с някои определени лекарствени препарати, които често са предмет на злоупотреба и за чиято употреба се знае, че често води до зависимост. Информацията, предоставяна в такива случаи, е свързана с рисковете от употребата на дадения лекарствен препарат и с насочване за лечение в случай на нужда.

Правни съвети

Нито Сдружение „Фракарита България”, нито Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта са компетентни в предоставянето на правни съвети и мнения по отношение на юридически въпроси и проблеми. Техните служители не могат да преценяват дали действията на определени лица, организации или институции са съобразени с действащото законодателство в Република България, както и не могат да дават компетентна и изчерпателна информация за каквито и да било правни процедури.

Сдружение „Фракарита България“ не поема и не носи каквато и да е отговорност за претърпени вреди, в случай, че информацията, публикувана на този уеб сайт, е била използвана от потребителите за предприемането на каквито и да било действия, които биха могли да бъдат в разрез със законите и правните процедури, действащи в България. В никакъв случай и при никакви условия, информацията, публикувана на този уеб сайт, не може и не следва да бъде възприемана като заместваща консултирането с юрист.

Външни връзки

Този уеб сайт съдържа връзки към сайтове на институции, организации и лица, различни от и несвързани със Сдружение „Фракарита България”. Тяхната цел е да предоставят на потребителите достъп до друга допълнителна информация. Сдружение „Фракарита България” няма участие в съставянето на тези уеб сайтове и не може да бъде подвеждана под отговорност за информация, продукти или услуги, които са представени там.

Права

Обичайните авторски права важат за текстовете и фотографиите на този уеб сайт.

При използването на текстовете от уеб сайта се изисква писменото съгласие на Сдружение „Фракарита България“, както и надлежното посочване на този уеб сайт като източник.

Конфиденциалност и защита на личните данни

При ползването на информацията, публикувана на този уеб сайт, потребителите не трябва да извършват регистрация и да предоставят лични данни.

Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта също така предоставя информация, консултиране и насочване чрез телефон, чат и електронна поща. Тези услуги са анонимни, което означава, че не е необходимо потребителите да предоставят на консултантите данни като имена, телефонен номер, адрес на местоживеене.

За да може консултантът да се ориентира в ситуацията на потребителя малко по-добре и да му предостави по-подходящи насоки за неговия случай, той може да поиска от него информация за пол, възраст, град/село на местоживеене на човека, за когото се търси помощ, както и за роднинска връзка с него.

Друга информация, която консултантът може да поиска от потребителя, може да е свързана със семейния и трудовия статус на човека, за когото се търси помощ; мястото, на което живее (сам, с потребителя, с други хора); употребата му на наркотици/алкохол или играта на хазарт; поставени диагнози за заболявания (ако има такива); прием на лекарства (предписани от лекар или не); предприети лечения на зависимост или други заболявания.

Телефон

Когато потребителят се свърже с телефона на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, неговият телефонен номер не е видим за консултантите и не се запазва по никакъв начин. Разговорите се водят само между потребителя и един консултант и не се записват.

Чат

При ползването на чата IP адресът на потребителят е видим за консултантите. Това е необходимо, за да може IP адресите на недобросъвестни или злонамерени потребители да бъдат блокирани.

По време на чат-сесията до нея имат достъп единствено консултантите на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Ако обстоятелствата го налагат, дадена консултация може да бъде прехвърлена на и продължена от друг консултант. Никакви лица, които не са част от екипа на Информационната линия, нямат достъп до чат-сесията в какъвто и да е момент.

Електронна поща

Когато потребителят изпрати писмо до електронната поща на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, той предоставя своя имейл адрес, както и своя IP адрес. Имейл адресът е необходим, за да може консултантите на Информационната линия да изпратят своя отговор на потребителя. IP адресът е необходим, за да могат консултантите да спрат получаването на електронни писма от недобросъвестни или злонамерени потребители.

Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта няма необходимост да запазва каквато и да е информация, предоставена от потребителите на консултантите, поради което писмата на потребители, получени по електронната поща, се изтриват след приключване на кореспонденцията.

Условия за ползване на чата

За какво мога да използвам чата на Националната информационна линия за наркотиците и алкохола?

Чатът на Информационната линия е място, където можете да получите кратка информация и кратка първоначална консултация по въпроси, свързани с тематиката на сайта, както и насочване към места за помощ, съобразени с описаната от вас ситуация.

Чатът не е интернет група за подкрепа. Всички разговори в него са индивидуални и еднократни с дадения консултант за сесията.

За какво не е подходящ чатът на Информационната линия?

Чатът на Информационната линия не е подходящ (като канал) за консултиране в следните случаи:

  • имате нужда от спешна медицинска или друга спешна помощ – в такива случаи се обадете на телефон 112;
  • имате специфични въпроси от областта на медицината, фармацията или правото – в такива случаи се консултирайте със съответния специалист (лекар, фармацевт или юрист);
  • искате да подадете сигнал за извършено престъпление, като например продажба на наркотици – в такива случаи се свържете с полицията;
  • имате нужда от по-детайлна и обстойна консултация – в такива случаи е по-добре да се свържете с нас на телефонната ни линия 0888 991 866, която също е анонимна.

Ако консултантът на Информационната линия установи, че не може да ви помогне (достатъчно) за вашия проблем, той ще ви пренасочи към по-подходящо място за помощ.

Кога мога да намеря консултант на чата?

Работното време на консултантите на Информационната линия е от 9:00 до 17:00 ч. всеки работен ден.

Кой отговаря на чата?

Екипът на Информационната линия се състои от трима психолози и един сътрудник социални дейности, които работят в областта на зависимостите. Всички консултанти са преминали през допълнително обучение за телефонно и интернет консултиране по проблемите на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества.

Насоки за чат-сесията

За да се включите в чата, е достатъчно да натиснете бутона „Анонимен чат“, когато има консултант онлайн. Запознайте се с условията за ползване на услугата и ако сте съгласни с тях, кликнете върху квадратчето до линка към тях.

След това е необходимо да изчакате някой от консултантите да се свърже с вас. Имайте предвид, че ако консултантът вече е зает с друг потребител, може да се наложи да изчакате малко повече. Ще разпознаете включилия се консултант по неговото потребителско име, което съдържа думата „HelpLine“.

Препоръчваме ви да пишете на кирилица, тъй като в противен случай на консултанта може да му е трудно да разбере това, което искате да му кажете.

Чатът е анонимен, като това важи и за двете страни. Единствените лични данни, които консултантът може да поиска от вас, са възраст и град/село на местоживеене на човека, за когото търсите помощ. Записите на чат-сесиите, които остават в системата, по никакъв начин не се предоставят на лица, които не са част от екипа на Информационната линия.

Ако по време на чата поискате от консултанта информация, която изисква малко време за намиране и/или проверка, ще се наложи да изчакате на линия. В случай, че е необходимо повече време за намиране на информацията, консултантът ще ви предложи други варианти, по които можете да я получите в определения от него срок.

Възможно е разговорът в чата да се обърка, ако изпратите ново съобщение, докато консултантът още пише отговор на предишното ви (или обратното). За да се избегне това, изчакайте консултантът първо да ви отговори. Имайте предвид, че съобщенията с по-малък брой символи се изпращат и получават по-бързо.

Ако запазвате на компютъра или мобилното си устройство информация, която сте обсъждали по време на чат-сесията или ако принтирате част от сесията, която искате да запазите, ви препоръчваме да вземете съответните мерки, за да се уверите, че никой друг няма достъп до нея. Консултантите на Информационната линия не могат да бъдат отговорни за съхранението на тези материали.

Възможно е чат-сесията да не може да се осъществи по технически причини – понякога възникват проблеми с интернет връзката, с чат-системата или други. В такива случаи можете да опитате отново по-късно, да се свържете с Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта на телефон 0888 991 866 или  да изпратите запитване чрез имейл формата в сайта ни.

Колко време мога да си чатя с консултант?

Максималната продължителност на чат-сесията е 40-45 минути. След изтичането на това време консултантът ще ви насочи към приключване на разговора и ако имате нужда, ще ви предложи други възможности за продължаване на консултацията.

Консултантът може да приключи чат-сесията, ако не получава отговор поне 5 минути, като преди това ще ви предупреди.

Кое не е позволено да се прави в чата на Информационната линия?

Чатът не може да се използва с цел тормоз, сексуални контакти или каквито и да било противозаконни дейности. Използването на нецензурни думи, заплахи или обиди по какъвто и да било признак няма да се толерира. При нарушаването на тези правила IP адресът, от който влизате, ще бъде блокиран.

Консултантите не отговарят на въпроси, свързани с намирането и купуването на наркотици, алкохол или лекарства.

Конфиденциалност и защита на личните данни

Чатът е анонимен, като това важи и за двете страни. Това означава, че не е необходимо да предоставяте на консултанта данни като имена, телефонен номер, адрес на местоживеене.

За да може консултантът да се ориентира във вашата ситуация малко по-добре и да ви предостави по-подходящи насоки за вашия случай, той може да поиска от вас информация за пол, възраст, град/село на местоживеене на човека, за когото търсите помощ, както и за роднинска връзка с него.

Друга информация, която консултантът може да поиска от вас, може да е свързана със семейния и трудовия статус на човека, за когото търсите помощ; мястото, на което живее (сам, с вас, с други хора); употребата му на наркотици/алкохол или играта на хазарт; поставени диагнози за заболявания (ако има такива); прием на лекарства (предписани от лекар или не); предприети лечения на зависимост или други заболявания.

При ползването на чата вашият IP адрес е видим за консултантите на Информационната линия. Това е необходимо, за да може IP адресите на недобросъвестни или злонамерени потребители да бъдат блокирани.

По време на чат-сесията до нея имат достъп единствено консултантите на Информационната линия. Ако обстоятелствата го налагат, вашата консултация може да бъде прехвърлена на и продължена от друг консултант. Никакви лица, които не са част от екипа на Информационната линия, нямат достъп до чат-сесията в какъвто и да е момент.