BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Условия за ползване

Условия за ползване на услугите на Национална информационна линия за наркотиците и алкохола

Основни положения

Информацията и съдържанието, публикувани в този уеб сайт, са внимателно подбрани. Независимо от това, Асоциация за рехабилитация на зависими „Солидарност” (АРЗ „Солидарност“, www.solidarnost-bg.org) не носи каквато и да е отговорност за претърпени в резултат на ползване на тази информация преки или косвени вреди, включително пропуснати ползи, никакви административни, съдебни или други искове или претенции не могат да бъдат предявявани или водени срещу АРЗ „Солидарност”.

При  подбора на информация за този уеб сайт са ползвани множество чужди източници и публикувани материали на различни езици, поради което, въпреки че полага всички възможни усилия за проверка на достоверността и избягването им, АРЗ „Солидарност“ не носи юридическа или друга отговорност за каквито и да е било неточности, неверни твърдения, фактически или технически грешки в текстовете и превода, независимо от вида и причината за тяхното допускане.

Информацията в този уеб сайт е единствено в съкратен и най-общ вид и тя може да бъде периодично променяна.

Медицински съвети

АРЗ „Солидарност” не е обществена здравна служба или медицинско заведение и не дава медицински съвети, както и не предоставя медицински услуги. Нейните служители не могат да преценяват дали определено лечение е препоръчително в който и да е конкретен случай и не могат да провеждат лечение, както и не могат да предписват медицински процедури и лекарствени препарати.

АРЗ „Солидарност” не поема и не носи каквато и да е отговорност за претърпени вреди в резултат от използване на информацията, публикувана на този уеб сайт, с цел започване, променяне или прекратяване на текущо лечение без консултация с лекар специалист. В никакъв случай и при никакви условия информацията, публикувана на този уеб сайт, не може и не следва да бъде възприемана като заместваща консултирането с лекар специалист или лечението от такъв.

Правни съвети

АРЗ „Солидарност“ не е компетентна в предоставянето на правни съвети и мнения по отношение на юридически въпроси и проблеми. Нейните служители не могат да преценяват дали действията на определени лица, организации или институции са съобразени с действащото законодателство в Република България, както и не могат да дават компетентна и изчерпателна информация за каквито и да било правни процедури.

АРЗ „Солидарност“ не поема и не носи каквато и да е отговорност за претърпени вреди, в случай, че информацията, публикувана на този уеб сайт, е била използвана от потребителите за предприемането на каквито и да било действия, които биха могли да бъдат в разрез със законите и правните процедури, действащи в България. В никакъв случай и при никакви условия, информацията, публикувана на този уеб сайт, не може и не следва да бъде възприемана като заместваща консултирането с юрист.

Външни връзки

Този уеб сайт съдържа връзки към сайтове на институции, организации и лица, различни от АРЗ „Солидарност”. Тяхната цел е да предоставят достъп до друга допълнителна информация. АРЗ „Солидарност” няма участие в съставянето на тези уеб сайтове и не може да бъде подвеждана под отговорност за информация, продукти или услуги, които са представени там.

Права

Обичайните авторски права важат за текстовете и фотографиите на този уеб сайт.

При използването на текстовете от уеб сайта се изисква писменото съгласие на АРЗ „Солидарност“, както и надлежното посочване на този уеб сайт като източник.

Конфиденциалност

АРЗ „Солидарност“ е администратор на лични данни, но не събира и не съхранява никакви лични данни от потребителите на този уеб сайт при ползването на информацията, публикувана в него, както и на услугите, предоставяни от него (чат и email).

Условия за ползване на чата

За какво мога да използвам чата на Националната информационна линия за наркотиците и алкохола?

Чатът на Информационната линия е място, където можете да получите информация и първоначална консултация, свързани с тематиката на сайта, както и насочване към места за помощ, съобразени с описаната от вас ситуация.

Чатът не е интернет група за подкрепа. Всички разговори в него са индивидуални и еднократни с дадения консултант за сесията.

Консултантите не могат да ви осигурят консултация по медицински и правни въпроси. Ако в хода на разговора се установи, че имате нужда от такава, ще бъдете насочен към съответните специалисти.

Ако искате да подадете сигнал за извършено престъпление, като например продажба на наркотици, консултантите на Информационната линия ще могат единствено да ви насочат към полицията.

Кога мога да намеря консултант на чата?

Работното време на консултантите на Информационната линия е от 9:00 до 17:00 ч. всеки работен ден.

Кой отговаря на чата?

Екипът на Информационната линия се състои от двама психолози и един сътрудник социални дейности, които работят в областта на зависимостите. Всички консултанти са преминали през допълнително обучение за телефонно и интернет консултиране по проблемите на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества.

Насоки за чат-сесията

За да се включите в чата, е достатъчно да натиснете бутона „Анонимен чат“, когато има консултант онлайн. Запознайте се с условията за ползване на услугата и ако сте съгласни с тях, кликнете върху квадратчето до линка към тях.

След това е необходимо да изчакате някой от консултантите да се свърже с вас. Имайте предвид, че ако консултантът вече е зает с друг потребител, може да се наложи да изчакате малко повече. Ще разпознаете включилия се консултант по неговото потребителско име, което съдържа думата „HelpLine“.

Препоръчваме ви да пишете на кирилица, тъй като в противен случай на консултанта може да му е трудно да разбере това, което искате да му кажете.

Чатът е анонимен, като това важи и за двете страни. Единствените лични данни, които консултантът може да поиска от вас, са възраст и град/село на местоживеене на човека, за когото търсите помощ. Записите на чат-сесиите, които остават в системата, по никакъв начин не се предоставят на лица, които не са част от екипа на Информационната линия.

Ако по време на чата поискате от консултанта информация, която изисква малко време за намиране и/или проверка, ще се наложи да изчакате на линия. В случай, че е необходимо повече време за намиране на информацията, консултантът ще ви предложи други варианти, по които можете да я получите в определения от него срок.

Възможно е разговорът в чата да се обърка, ако изпратите ново съобщение, докато консултантът още пише отговор на предишното ви (или обратното). За да се избегне това, изчакайте консултантът първо да ви отговори. Имайте предвид, че съобщенията с по-малък брой символи се изпращат и получават по-бързо.

Ако запазвате на компютъра или мобилното си устройство информация, която сте обсъждали по време на чат-сесията или ако принтирате част от сесията, която искате да запазите, ви препоръчваме да вземете съответните мерки, за да се уверите, че никой друг няма достъп до нея. Консултантите на Информационната линия не могат да бъдат отговорни за съхранението на тези материали.

Колко време мога да си чатя с консултант?

Максималната продължителност на чат-сесията е 40-45 минути. След изтичането на това време консултантът ще ви насочи към приключване на разговора и ако имате нужда, ще ви предложи други възможности за продължаване на консултацията.

Консултантът може да приключи чат-сесията, ако не получава отговор поне 5 минути, като преди това ще ви предупреди.

Кое не е позволено да се прави в чата на Информационната линия?

Чатът не може да се използва с цел тормоз, сексуални контакти или каквито и да било противозаконни дейности. Използването на нецензурни думи, заплахи или обиди по какъвто и да било признак няма да се толерира. При нарушаването на тези правила IP-адресът, от който влизате, ще бъде блокиран.

Консултантите не отговарят на въпроси, свързани с намирането и купуването на наркотици, алкохол или лекарства.