телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Условия за ползване

Условия за ползване на услугите на Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта

Основни положения

Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта е структура на Сдружение „АРЗ Солидарност“ (http://www.solidarnost-bg.org/).

Информацията и съдържанието, публикувани в уебсайта на Информационната линия http://www.drugsinfo-bg.org/, са внимателно подбрани. Независимо от това, Сдружение „АРЗ Солидарност“ не носи каквато и да е отговорност за претърпени в резултат на ползване на тази информация преки или косвени вреди, включително пропуснати ползи, никакви административни, съдебни или други искове или претенции не могат да бъдат предявявани или водени срещу Сдружение „АРЗ Солидарност”.

При подбора на информация за този уебсайт са ползвани множество чужди източници и публикувани материали на различни езици, поради което, въпреки че полага всички възможни усилия за проверка на достоверността и избягването им, Сдружение „АРЗ Солидарност“ не носи юридическа или друга отговорност за каквито и да е било неточности, неверни твърдения, фактически или технически грешки в текстовете и превода, независимо от вида и причината за тяхното допускане.

Информацията в този уебсайт е единствено в съкратен и най-общ вид и тя може да бъде периодично променяна.

Медицински съвети

Нито Сдружение „АРЗ Солидарност”, нито Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта са обществени здравни служби или медицински заведения и не дават медицински съвети, както и не предоставят медицински услуги. Техните служители не могат да преценяват дали определено лечение е препоръчително в който и да е конкретен случай и не могат да провеждат лечение, както и не могат да поставят диагнози, да предписват медицински процедури, лекарствени препарати или хранителни добавки.

Сдружение „АРЗ Солидарност” не поема и не носи каквато и да е отговорност за претърпени вреди в резултат от използване на информацията, публикувана на този уебсайт, с цел започване, променяне или прекратяване на текущо лечение без консултация с лекар-специалист. В никакъв случай и при никакви условия информацията, публикувана на този уебсайт, не може и не следва да бъде възприемана като заместваща консултирането с лекар-специалист или лечението от такъв.

Консултантите на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта не са медицински лица или фармацевти и не предлагат подробна информация и/или консултация за разнообразни лекарствени препарати или хранителни добавки. Консултантите са специалисти в областта на зависимостите и като такива могат да предоставят кратки информация и/или консултация единствено във връзка с някои определени лекарствени препарати, които често са предмет на злоупотреба и за чиято употреба се знае, че често води до зависимост. Информацията, предоставяна в такива случаи, е свързана с риска от развитие на зависимост към дадения лекарствен препарат и с насочване за лечение на зависимост в случай на нужда.

Правни съвети

Нито Сдружение „АРЗ Солидарност”, нито Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта са компетентни в предоставянето на правни съвети и мнения по отношение на юридически въпроси и проблеми. Техните служители не могат да преценяват дали действията на определени лица, организации или институции са съобразени с действащото законодателство в Република България, както и не могат да дават компетентна и изчерпателна информация за каквито и да било правни процедури.

Сдружение „АРЗ Солидарност“ не поема и не носи каквато и да е отговорност за претърпени вреди в случай, че информацията, публикувана на този уебсайт, е била използвана от потребителите за предприемането на каквито и да било действия, които биха могли да бъдат в разрез със законите и правните процедури, действащи в България. В никакъв случай и при никакви условия информацията, публикувана на този уебсайт, не може и не следва да бъде възприемана като заместваща консултирането с юрист.

Външни връзки

Този уебсайт съдържа връзки към сайтове на институции, организации и лица, различни от и несвързани със Сдружение „АРЗ Солидарност”. Целта на тези връзки е да предоставят на потребителите достъп до друга допълнителна информация. Сдружение „АРЗ Солидарност” няма участие в съставянето на тези уебсайтове и не може да бъде подвеждана под отговорност за информация, продукти или услуги, които са представени там.

Права

Обичайните авторски права важат за текстовете и фотографиите на този уебсайт.

При използването на текстовете от уебсайта се изисква писменото съгласие на Сдружение „АРЗ Солидарност“, както и надлежното посочване на този уебсайт като източник.

Конфиденциалност и защита на личните данни

При ползването на информацията, публикувана на този уебсайт, потребителите не трябва да извършват регистрация и да предоставят лични данни.

Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта също така предоставя информация, консултиране и насочване чрез телефон, чат и електронна поща. Тези услуги са анонимни, което означава, че не е необходимо потребителите да предоставят на консултантите данни като имена, телефонен номер, адрес на местоживеене.

За да може консултантът да се ориентира в ситуацията на потребителя малко по-добре и да му предостави по-подходящи насоки за неговия случай, той може да поиска от него информация за пол, възраст, град/село на местоживеене на човека, за когото се търси помощ, както и за роднинска връзка с него.

Друга информация, която консултантът може да поиска от потребителя, може да е свързана със семейния и трудовия статус на човека, за когото се търси помощ; мястото, на което живее (сам, с потребителя, с други хора); употребата му на наркотици/алкохол или играта на хазарт; поставени диагнози за заболявания (ако има такива); прием на лекарства (предписани от лекар или не); предприети лечения на зависимост или други заболявания.

Телефон

Когато потребителят се свърже с телефона на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, неговият телефонен номер не е видим за консултантите и не се запазва по никакъв начин. Разговорите се водят само между потребителя и един консултант и не се записват.

Чат

При ползването на чата IP адресът на потребителя е видим за консултантите. Това е необходимо, за да може IP адресите на недобросъвестни или злонамерени потребители да бъдат блокирани.

По време на чат-сесията до нея имат достъп единствено консултантите на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта. Ако обстоятелствата го налагат, дадена консултация може да бъде прехвърлена на и продължена от друг консултант. Никакви лица, които не са част от екипа на Информационната линия, нямат достъп до чат-сесията в какъвто и да е момент.

Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта няма необходимост от запазването на записи на чат-сесии за какъвто и да е период от време. След приключването на всяка чат-сесия, тя бива изтривана от системата на чата и никаква информация, предоставена от потребителите на консултантите, не се пази.

Електронна поща

Когато потребителят изпрати писмо до електронната поща на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта, той предоставя своя имейл адрес, както и своя IP адрес. Имейл адресът е необходим, за да може консултантите на Информационната линия да изпратят своя отговор на потребителя. IP адресът е необходим, за да могат консултантите да спрат получаването на електронни писма от недобросъвестни или злонамерени потребители.

Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта няма необходимост да запазва каквато и да е информация, предоставена от потребителите на консултантите, поради което писмата на потребители, получени по електронната поща, се изтриват след приключване на кореспонденцията.

Бисквитки (cookies)

Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, които интернет сайтовете запаметяват във вашия компютър или мобилни устройство чрез вашия уеб браузър. Бисквитките не могат бъдат използвани като преносител на вируси, а също така чрез тях не можем да получим достъп до вашия харддиск. Затова ние не можем да четем каквато и да е информация на вашия харддиск, дори и там да се съхраняват бисквитки.

На бисквитките разчитат голяма част от основните функции на уеб сайтовете. Бисквитките, използвани в drugsinfo-bg.org, не събират вашите лични данни или друг тип лична информация, като също така по никакъв начин не вредят на вашия компютър, таблет или мобилен телефон. Целта, с която drugsinfo-bg.org използва бисквитки, е да подобри ефективността и функционалността на сайта.

Каква е информацията, която ще бъде запазена от бисквитката?

Обикновено бисквитката запазва:

  • името на уебсайта, от която е дошла;
  • колко дълго бисквитката ще остане на вашия компютър или телефон;
  • стойност – обикновено произволно генериран уникален номер.

Колко дълго остават бисквитките на вашия компютър?

  • Бисквитки на сесии – тези бисквитки траят до затваряне на браузъра. Те не се запазват на вашия твърд диск. Обикновено се използват за проследяване на страниците, които посещавате, за да може да се персонализира информацията за вас за това посещение.
  • Постоянни бисквитки – тези бисквитки се съхраняват на вашия твърд диск, докато ги изтриете или изтече срокът им. Те могат да се използват например за запомняне на вашите предпочитания, когато посетите сайта.

Приемане

Чрез използването на този уебсайт, вие се съгласявате, че drugsinfo-bg.org може да постави бисквитки във вашия компютър или мобилно устройство.

Бисквитките, които drugsinfo-bg.org използва:

Google Analytics

Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставен от Google Inc. ("Google"). Google Analytics използва бисквитки – текстови файлове – които се съхраняват на компютъра ви, за да анализира как потребителите използват сайта. Тези бисквитки се предават към сървъра на Google в САЩ и се съхраняват там. Бихме искали да отбележим, че ролята на Google Analytics на този сайт включва кода „gat._anonymizeIp();”, за да гарантира анонимния запис на IP адреси (така нареченото IP маскиране). С оглед анонимността на IP адресите, посещаващи този сайт, вашият IP адрес е съкратен от Google на територията на Европейския съюз и държавите по Договора за Европейската икономическа общност. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там.

Повече информация относно правилата за поверителност на Google е на разположение на адрес: https://policies.google.com/privacy.

Бисквитки на социални мрежи

Чрез социалните мрежи Facebook и Twitter можете да споделите дадени страници на нашия уебсайт. В тези случаи е добре да знаете, че подобни социални мрежи поставят свои собствени бисквитки, които ние не контролираме. Ето защо бихте могли да проверите техните уебсайтове, за да разберете повече за политиката им за бисквитките.

Отказ от използване на бисквитки

Ако желаете да заявите отказ от използването на бисквитки във вашия браузър, може да направите това чрез настройките на вашия бразуър или чрез инсталирането на Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Условия за ползване на чата

За какво мога да използвам чата на Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта?

Чатът на Информационната линия е място, където можете да получите кратка информация и кратка първоначална консултация по въпроси, свързани с тематиката на сайта, както и насочване към места за помощ, съобразени с описаната от вас ситуация.

Чатът не е интернет група за подкрепа. Всички разговори в него са индивидуални и еднократни с дадения консултант за сесията.

За какво не е подходящ чатът на Информационната линия?

Чатът на Информационната линия не е подходящ (като канал) за консултиране в следните случаи:

  • имате нужда от спешна медицинска или друга спешна помощ – в такива случаи се обадете на телефон 112;
  • имате специфични въпроси от областта на медицината, фармацията или правото – в такива случаи се консултирайте със съответния специалист (лекар, фармацевт или юрист);
  • искате да подадете сигнал за извършено престъпление, като например продажба на наркотици – в такива случаи се свържете с полицията;
  • имате нужда от по-детайлна и обстойна консултация – в такива случаи е по-добре да се свържете с нас на телефонната ни линия 0888 991 866, която също е анонимна.

Ако консултантът на Информационната линия установи, че не може да ви помогне (достатъчно) за вашия проблем, той ще ви пренасочи към по-подходящо място за помощ.

Кога мога да намеря консултант на чата?

Работното време на консултантите на Информационната линия е от 9:00 до 17:00 ч. всеки работен ден.

Кой отговаря на чата?

Екипът на Информационната линия се състои от един психолог и един сътрудник социални дейности, които работят в областта на зависимостите. Всички консултанти са преминали през допълнително обучение за телефонно и интернет консултиране по проблемите на употребата и злоупотребата с психоактивни вещества.

Насоки за чат-сесията

За да се включите в чата, е достатъчно да натиснете бутона „Анонимен чат“, когато има консултант онлайн. Запознайте се с условията за ползване на услугата и ако сте съгласни с тях, кликнете върху квадратчето до линка към тях.

След това е необходимо да изчакате някой от консултантите да се свърже с вас. Имайте предвид, че ако консултантът вече е зает с друг потребител, може да се наложи да изчакате малко повече. Ще разпознаете включилия се консултант по неговото потребителско име, което съдържа думата „HelpLine“.

Препоръчваме ви да пишете на кирилица, тъй като в противен случай на консултанта може да му е трудно да разбере това, което искате да му кажете.

Чатът е анонимен, като това важи и за двете страни. Това означава, че не е необходимо да предоставяте на консултанта данни като имена, телефонен номер, адрес на местоживеене. Консултантът също няма да ви предостави лични данни за себе си.

Ако по време на чата поискате от консултанта информация, която изисква малко време за намиране и/или проверка, ще се наложи да изчакате на линия. В случай, че е необходимо повече време за намиране на информацията, консултантът ще ви предложи други варианти, по които можете да я получите в определения от него срок.

Възможно е разговорът в чата да се обърка, ако изпратите ново съобщение, докато консултантът още пише отговор на предишното ви (или обратното). За да се избегне това, изчакайте консултантът първо да ви отговори. Имайте предвид, че съобщенията с по-малък брой символи се изпращат и получават по-бързо.

Ако запазвате на компютъра или мобилното си устройство информация, която сте обсъждали по време на чат-сесията или ако принтирате част от сесията, която искате да запазите, ви препоръчваме да вземете съответните мерки, за да се уверите, че никой друг няма достъп до нея. Консултантите на Информационната линия не могат да бъдат отговорни за съхранението на тези материали.

Възможно е чат-сесията да не може да се осъществи по технически причини – понякога възникват проблеми с интернет връзката, с чат-системата или други. В такива случаи можете да опитате отново по-късно, да се свържете с Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта на телефон 0888 991 866 или да изпратите запитване чрез имейл формата в сайта ни.

Колко време мога да си чатя с консултант?

Максималната продължителност на чат-сесията е 40-45 минути. След изтичането на това време консултантът ще ви насочи към приключване на разговора и ако имате нужда, ще ви предложи други възможности за продължаване на консултацията.

Консултантът може да приключи чат-сесията, ако не получава отговор поне 5 минути, като преди това ще ви предупреди.

Кое не е позволено да се прави в чата на Информационната линия?

Чатът не може да се използва с цел тормоз, сексуални контакти или каквито и да било противозаконни дейности. Използването на нецензурни думи, заплахи или обиди по какъвто и да било признак няма да се толерира. При нарушаването на тези правила IP адресът, от който влизате, ще бъде блокиран.

Консултантите не отговарят на въпроси, свързани с намирането и купуването на наркотици, алкохол или лекарства.

Конфиденциалност и защита на личните данни

Чатът е анонимен, като това важи и за двете страни. Това означава, че не е необходимо да предоставяте на консултанта данни като имена, телефонен номер, адрес на местоживеене.

За да може консултантът да се ориентира във вашата ситуация малко по-добре и да ви предостави по-подходящи насоки за вашия случай, той може да поиска от вас информация за пол, възраст, град/село на местоживеене на човека, за когото търсите помощ, както и за роднинска връзка с него.

Друга информация, която консултантът може да поиска от вас, може да е свързана със семейния и трудовия статус на човека, за когото търсите помощ; мястото, на което живее (сам, с вас, с други хора); употребата му на наркотици/алкохол или играта на хазарт; поставени диагнози за заболявания (ако има такива); прием на лекарства (предписани от лекар или не); предприети лечения на зависимост или други заболявания.

При ползването на чата вашият IP адрес е видим за консултантите на Информационната линия. Това е необходимо, за да може IP адресите на недобросъвестни или злонамерени потребители да бъдат блокирани.

По време на чат-сесията до нея имат достъп единствено консултантите на Информационната линия. Ако обстоятелствата го налагат, вашата консултация може да бъде прехвърлена на и продължена от друг консултант. Никакви лица, които не са част от екипа на Информационната линия, нямат достъп до чат-сесията в какъвто и да е момент.

Националната информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта няма необходимост от запазването на записи на чат-сесии за какъвто и да е период от време. След приключването на всяка чат-сесия, тя бива изтривана от системата на чата и никаква информация, предоставена от потребителите на консултантите, не се пази.