BG
EN
Facebook Google Plus Twitter YouTube - Email

Контакти

(Само по административни въпроси)

Сдружение „Фракарита България”

Тел.: 02-971-99-20
email: info [AT] solidarnost-bg.org
www.solidarnost-bg.org

Изпълнителен директор на "Фракарита България": Елена Николова