телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Според ново изследване пушенето на цигари по време на бременността може да доведе до промени в ДНК на детето

Според ново изследване пушенето на цигари по време на бременността може да доведе до промени в ДНК на детето

Изследването е публикувано на 4 юни тази година в Environmental Health Perspectives и до него има свободен достъп на адреса, посочен по-долу.

Авторите посочват, че пушенето по време на бременността е асоциирано със значителна детска заболеваемост и смъртност, и може да повлияе риска от бъдещо развитие на заболявания. Според данни на Центъра за контрол и превенция на заболяванията (Center for Disease Control and Prevention) само около 45% от майките, които са пушили 3 месеца преди бременността, спират да пушат по време на нея.

Според данни на Световната здравна организация делът пушещи жени е най-голям в Австрия, България и Гърция. По данни от 2011 година 60% от българките пушат на някакъв етап от бременността си.

Един от механизмите, по които пушенето и други фактори на средата могат да имат дългосрочни ефекти, са епигенетичните промени като ДНК метилирането.

Докато организмът расте и се развива, химически реакции активират и деактивират определени части от генома в определено време и на специфични места. Така най-общо казано може да се обясни същността на епигенетичните промени. Процесът метилиране на ДНК представлява прибавяне на метилова група (CH3) към ДНК.

Изследването включва 889 майки, от които 287 са пушили по време на първото тримесечие. От 889-те деца са взети кръвни проби скоро след раждането. Резултатите показват променено метилиране у децата на майки, които са пушили по време на бременността в 110 генни региона, от които 7 са били докладвани преди, а 10 са новопотвърдени.

Според авторите са нужни още изследвания, за да се определи дали тези малки промени в ДНК са биологично или клинично значими. Промените в метилирането могат да са медиатор на асоциацията между пушенето по време на бременност и дългосрочни резултати, касаещи здравето.

Източник: http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/advpub/2014/6/ehp.1307892.pdf

Допълнителни източници: http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=724904
http://eurohealth.ie/2013/05/31/women-and-smoking-in-the-eu/
http://learn.genetics.utah.edu/content/epigenetics/