телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Ниската самооценка е свързана с повишен риск от опиоидна употреба

Ниската самооценка е свързана с повишен риск от опиоидна употреба

Според ново проучване, включващо изследователи от Университета Бингхамтън към Щатския университет в Ню Йорк, здравето, семейството и проблемите в романтичните отношения изглежда са специфичните стресови фактори в живота, най-често свързвани с повишен риск от употреба на опиоиди като начин за справяне, а индивидите с ниска самооценка изглежда са в риск по отношение на тези фактори.

Изследователският екип, който включва дипломирания студент Дамла Аксън от Университета Бингхамтън, е изследвал повече от 1000 възрастни за пет стресови фактора в живота, самооценката и индикациите за опиоидна употреба. Изследвайки информацията, те откриват, че лошата самооценка се свързва с висока употреба на опиоиди и че лошата самооценка е важен посредник между всеки стресов фактор в живота (здраве, семейство, романтични отношения) и повишения риск от опиоидна употреба.

„Въпреки че не можем да направим заключения за скритата физиология от нашето настоящо проучване, предишни изследвания показват, че хората, които преживяват социално отхвърляне, са в повишен риск от ниска самооценка и депресия и са с понижени нива на серотонин и допамин в мозъка си“, казва Аксън. „Тъй като опиоидите засилват ефектите на допамина и серотонина в мозъка, употребата им води до бързи и силни промени в неврохимията, стояща зад депресията и ниската самооценка, която често е част от депресията. С други думи, опиоидите може да служат като начин за самолечение в отговор на социалните стресови фактори и множеството негативни последици от тях.

Тъй като изглежда, че здравето, семейството и романтичните взаимоотношения са стресорите, свързани с повишен риск от опиоидна злоупотреба, хората, употребяващи опиоиди, може да търсят услуги и програми, които да им помогнат да се научат как да се справят с тези специфични стресори, казва Аксън. Те също така може да търсят консултанти и услуги, които да ги напътстват как да управляват стреса и да подобрят самооценката си чрез други, научно доказани стратегии за справяне като упражнения, социална подкрепа и аутруизъм. Аксън отбелязва още, че професионалистите, работещи с хора, които употребяват опиоиди, също могат да имат предвид рисковите фактори, допринасящи за злоупотребата с опиоиди, и да образоват употребяващите относно стресорите в живота, които ги правят уязвими за тази злоупотреба.

Извадката за настоящето изследване включва предимно индивиди, които са бели и с високи доходи, така че бъдещи проучвания трябва да изследват тези модели с по-разнообразни извадки, пишат изследователите.

Източник: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2018-10/bu-lsc100318.php