телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Мозъчната активност обяснява агресията при употреба на алкохол

Мозъчната активност обяснява агресията при употреба на алкохол

Разбирането на невронауката, стояща зад агресията в пияно състояние, може да помогне за намаляване броя на престъпленията, свързани с алкохол. Ново проучване използва невро-изобразителни техники, за да изследва защо хората могат да станат агресивни, след като са изпили няколко питиета.

Новото изследване е водено от Томас Денсън от Университета на Нов Южен Уелс в Сидни, Австралия, и резултатите са публикувани в списанието Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience.

Както Денсън и колеги пишат в публикацията, прекомерната употреба на алкохол има роля в около половината от всички престъпления, включващи насилие.

Убийства, физически или сексуални нападения, домашно насилие и насилие над деца са само част от престъпленията, свързани с интензивна употреба на алкохол.

В комбинация с предразположеност към агресия дори едно или две питиета могат да провокират насилие. Предишни невронаучни изследвания са опитвали да оценят мозъчните механизми зад този феномен.

Повечето изследвания имат хипотеза, че промени в префронталния кортекс – една от най-развитите области на мозъка, която контролира взимането на решения, преценката и емоционалния контрол, могат да са причина за свързана с алкохол агресия.

Денсън и екипът му изследвали 50 млади мъже с ядрено-магнитен резонанс, за да проверят какво се случва с мозъка им, когато пият.

Алкохолът потиска челния дял на мозъчната кора (префронтален кортекс)

Петдесетте участници били разделени в две групи: участниците в първата получили до три питиета с алкохол, а втората – такива без алкохол.

В скенера участниците трябвало да решат модифицирана версия на инструмент за оценка на нивата на агресия в определен сценарий.

Скенерът разкрива, че активността в челния дял на мозъчната кора на тези, които са пили алкохол, е значително понижена в сравнение с тези, които са пили плацебото.

Същият ефект е наблюдаван и в мозъчни области, свързани с награжденията, докато в хипокампуса се наблюдава повишена активност.

„Тези резултати подкрепят теориите, които предполагат, че дисфункцията на челния дял на мозъчната кора има роля за агресията при интоксикация“, пишат изследователите.

Денсън обяснява откритията, като казва: „Въпреки че има цялостно намаляване на активността на челния дял на мозъчната кора, дори при ниска доза алкохол, ние наблюдавахме значителна връзка между активността на дорзомедиалния и дорзолатералния префронтален кортекс и агресията.“

Източник: https://www.medicalnewstoday.com/articles/320912.php