телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Въпросник за семействата на зависимите

Отговорете на въпросите по-долу, за да узнаете дали зависимостта на член на семейството ви влияе върху вашия живот. Ако имате отговор „Да“ на повечето въпроси, ще разберете как точно болестта зависимост е засегнала живота на всички ви. Консултирайте се с фамилен терапевт или фамилен консултант, ако отговорите с „Да“ на поне няколко въпроса.

1. Влагате ли цялата си енергия, за да контролирате ситуацията вкъщи, като се опитвате да попречите на член от семейството да употребява алкохол/наркотици?

2. Можете ли да кажете, че постоянно сте фокусирани върху зависимия член на семейството и върху това, което той/тя прави в ежедневието си?

3. Чувствате ли се виновни, вярвайки, че вашите действия и поведение в миналото или настоящето са довели по някакъв начин до зависимостта на някой член от семейството?

4. Случва ли се зависимият член от семейството да ви кара да мислите, че вие сте причината и да ви обвинява за своето състояние?

5. Чувствате ли се засрамени от това, че в семейството ви има човек със зависимост?

6. Опитвате ли се да омаловажите сериозността на проблема със зависимостта на вашия близък или да го отречете изцяло?

7. Изолирате ли се от приятелите и общността, за да скриете проблема със зависимостта на член от семейството?

8. Търсите ли извинения пред другите за поведението на зависимия ви близък, опитвате ли се да решите или да прикриете негови/нейни проблеми?

9. Чувствате ли се объркани и изтощени от лъжите и манипулациите на вашия зависим близък?

10. Чувствате ли се уморени, изнервени или депресирани от съвместния живот с някой, чието поведение е непостоянно и непредсказуемо?

11. Тревожите ли се постоянно, че вашият зависим близък може да пострада?

12. Качеството на всекидневния ви живот зависи ли от това как вашият зависим близък се чувства и държи всеки един ден?

13. Като последствие от зависимостта на член от семейството, смятате ли, че сте занемарили личните си дела до степен, че животът ви е станал неуправляем?

Източник: http://hamrah.co/en/
Превод: Екип на Сдружение „АРЗ Солидарност“ (http://www.solidarnost-bg.org/)

Малко повече за зависимостите и признаците за употреба можете да намерите в статиите от нашия блог и в статията "Добър ден, аз съм зависим".