Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как се употребява?

Poppers обикновено се вдишва направо от бутилката. Но някои хора предпочитат да потопят цигара в нея и така да вдишат веществото. Във втория случай е важно да се помни, че нитритите са силно запалими. Има случаи, при които хора са си запалвали цигара, потопена преди това в poppers и са изгаряли себе си или някой друг.