телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Зависимите към хазарт имат влошена способност за оценка и адаптиране към високорискови ситуации според изследване с функционален ядрено-магнитен резонанс

Зависимите към хазарт имат влошена способност за оценка и адаптиране към високорискови ситуации според изследване с функционален ядрено-магнитен резонанс

Хазартната зависимост е психично разстройство характеризиращо се с прекомерно поемане на рискове въпреки негативните резултати. Изследвания с функционален ядрено-магнитен резонанс, метод за наблюдение на активните области в мозъка, са показали, че зависимите имат променена активност в мозъчни области, свързани с риска и награждаването, което ги предразполага към правене на рисковани избори.

Ново изследване с функционален ядрено-магнитен резонанс, проведено от Университета на Киото, открива друго обяснение за нездравословното поведение: зависимите имат недобра способност за преценка и адаптация към високорискови ситуации. Изследването е публикувано в списанието Translational Psychiatry.

„Ние забелязахме, че зависимите към хазарт имат и по-високи нива на разстройства на настроението и тревожни разстройства,“ казва главният автор Хидехико Такахаши (Hidehiko Takahashi). “Следователно удоволствието може да не е основната цел, а по-скоро водеща е неспособността да се разпознава адекватно риска и адаптацията към него. “

Ние взимаме решения чрез оценка на вероятността за успех, основана на нивото на поносим риск. След това правим промени съответно на обстоятелствата.

„Например, ако губите в първата половина на футболен мач, вероятно ще предпочетете силна защита паралелно с изпращане на нападателите ви напред,“ допълва Такахаши, „но ако губите в края на втората половина, може да изберете да се откажете от защитата и да пренасочите целия ресурс към нападение, защото иначе ще загубите.“

От друга страна зависимите са предразположени към ненужно рисково поведение, което показва дефект в оценката на риска и адаптацията.

Гъвкавостта при поемането на рискове при зависими и здрави хора е определена чрез серия задачи за залагане, изискващи участниците да спечелят определено количество кредити. Оказва се, че зависимите се придържат към рискова стратегия дори когато този избор не е оптимален.

„Ние наблюдавахме намалена активност в дорзолатералния префронтален кортекс, област на мозъка с роля в когнитивната гъвкавост,“ заключава Такахаши. „Това показва, че на тези участници им липсва способността за адаптация на поведението към степента на риск на ситуацията.“

Екипът се надява, че техните открития ще допринесат за по-доброто разбиране на същността на хазартната зависимост и евентуално до развитието на нови методи за лечение.

http://www.news-medical.net/news/20170417/Gambling-addicts-have-poor-ability-to-assess-and-adapt-to-high-risk-situations-fMRI-study-finds.aspx