Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Защо някои пушачи имат здрави бели дробове?

Защо някои пушачи имат здрави бели дробове?

Тютюнопушенето, както всички знаем, носи различни рискове за здравето – от сърдечно-съдови заболявания до рак на устата. И все пак има хора, които въпреки че са пушили през целия си живот, имат здрави бели дробове. Сега група изследователи мислят, че може да са намерили отговор на този въпрос.

Учените са искали да проверят дали има определена генетична основа, която да обяснява защо някои хора развиват хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), а други – не. ХОББ обхваща набор от болести, които причиняват задъхване, гръдни инфекции и постоянна кашлица и се дължи на стесняване на дихателните пътища, което затруднява въздушния поток.

Изследвани са 50 000 човека, от страстни пушачи до хора, които никога не са пушили. Изследователите са показали, че и в двете групи хора функционирането на белите дробове и здравето им са свързани с няколко независими генетични вариации. Според учените изглежда, че те имат ефект върху развитието и заздравяването на белите дробове. Това е първият пример за това как вариациите в гените ни могат да допринесат за здравето на белите ни дробове, но все още не се знае как точно това се случва.

„Тези открития заедно с предишни ще помогнат да определим пътищата, по които възниква предразположеността към ХОББ и пушене“, обясняват авторите на изследването, публикувано в The Lancet Respiratory Medicine. „Пълно разбиране на биологичните механизми зад тези генетични връзки ще подобри разбирането ни за патофизиологията на ХОББ и пушенето и може да доведе до разработване на нови стратегии за лечение на болестите на дихателните пътища и превенцията на зависимостта към никотин .“

Изследователите от Лейчестърския и Нотингамския университет са анализирали данни от проекта U.K. Biobank. Това е огромен ресурс, който съдържа информация за 500 000 доброволеца от Великобритания, които са дали кръвни, уринни и слюнчени проби, подробна информация за тях и стила им на живот, преминали са през измервания и са се съгласили здравето им да бъде следено.

Използвайки тези данни и нова техника за генетичен анализ, екипът е разгледал голям брой разлики в ДНК на участниците много бързо. Успели са да идентифицират над 800 000 генетични вариации. След това изследователите са сравнили здравето на белите дробове и пушенето при често срещани и редки генетични вариации. По този начин са открили шест генетични вариации, които са свързани със здравето на белите дробове.

Разбирането за това как гените ни влияят на здравето на белите ни дробове може да помогне за разработването на нови лечения за болните, въпреки че най-добрият начин за предпазване от ХОББ е да не се пуши или да се спре, ако човек вече е започнал.

Източник: http://www.iflscience.com/health-and-medicine/genetic-variations-may-be-protecting-some-smokers-lung-disease