Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Рискове и помощ за употребяващите наркотици в условията на пандемия

Рискове и помощ за употребяващите наркотици в условията на пандемия

В условията на пандемия от COVID-19 заразяването може да има сериозни последици за определени групи с повишен риск като възрастни хора и страдащи от хронични заболявания. Една от рисковите групи са и хората, употребяващи наркотици, особено тези, които имат придружаващи заболявания като ХИВ/СПИН, хепатит В и/или С, туберкулоза, белодробни или сърдечно-съдови заболявания, инсулт, рак. Рискът от свръхдоза е повишен сред употребяващите опоиди, които са заразени с COVID-19.

Стигмата и дискриминацията често стават причина хората, употребяващи наркотици, да имат ограничен достъп до жилище, заетост, здравеопазване, социална подкрепа. Зависимите от наркотици по-трудно се предпазват от заразяване с коронавирус и са изложени на особен риск. В условията на криза е важно за тях да има осигурен гарантиран достъп до здравни и социални услуги и непрекъснатост на грижите.

Националният център по обществено здраве и анализи предоставя актуална информация за специалисти, за употребяващи наркотици и техните близки:

1. Условия за прием и контакти на лечебни заведения, приемащи пациенти със зависимост към психоактивни вещества: изтеглете оттук.

2. Дейност на програмите по намаляване на вредите от употребата на наркотици в условията на извънредно положение: изтеглете оттук.

3. Програми и услуги за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества: изтеглете оттук.

4. Дейности и услуги на Превантивно-информационните центрове в областните градове: изтеглете оттук.

5. Допълнителна информация, национална информационна линия и чат: https://www.drugsinfo-bg.org/.

6. Предложения за лечение, грижи и рехабилитация на хора, употребяващи наркотици, в контекста на COVID-19 пандемия (Служба за борба срещу наркотиците и престъпността на ООН - UNODC): изтеглете оттук.

Източник: https://ncpha.government.bg/bg/menu-health-info-publications/riskove-i-pomoshch-za-upotrebyavashchite-narkotici-v-usloviyata-na-pandemiya

Можете да изтеглите и извънредния бюлетин на Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите - София: Covid-19 и употребата на психоактивни вещества.