Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Намаляването на вредите трябва да продължи: Становище на Европейските мрежи за намаляване на вредите относно COVID-19

Намаляването на вредите трябва да продължи: Становище на Европейските мрежи за намаляване на вредите относно COVID-19

Становище на „Корелейшън“ – Европейска мрежа за намаляване на вредите и на Евразийската асоциация за намаляване на вредите относно непрекъснатостта на услугите по намаляване на вредите по време на кризата с COVID-19

Хората, употребяващи наркотици (ХУН), могат да се считат за високорискова група в контекста на пандемията от COVID-19. Те са маргинализирана общност с ограничен или липсващ достъп до жилище, работа, финансови ресурси, социални и здравни услуги. Често те са обект на системна дискриминация и криминализиране в повечето страни. Много от тях имат многобройни здравни проблеми, които могат да увеличат риска от (фатална) COVID-19 инфекция, включващи хронични болести като ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест), ХИВ, туберкулоза, рак и други, които отслабват имунната система. Услугите по намаляване на вредите са често единствена точка на контакт на ХУН за достъп до здравни услуги. Те предоставят социални и здравни услуги, както и подкрепа, и също така служат за основна връзка към други животоспасяващи услуги.

Ние призоваваме местните и национални органи на властта и международните организации за въвеждане на мерки за сигурност и също:

 1. Да обезпечат непрекъснатост и устойчивост на услугите по намаляване на вредите и други нископрагови услуги за ХУН по време на пандемията от COVID-19. Това включва най-вече програми за опиоидно субституиращо лечение и хероиново асистирано лечение, програми за обмен на игли и спринцовки, обезпечаване на налоксон и непрекъснат достъп до стаи за употреба на наркотици. Също така, трябва да бъдат осигурени основни услуги като дневни и нощни приюти, бани, облекло, храна и други услуги. Това е от изключителна важност, особено за бездомните хора и/или тези, които живеят на улицата.
 2. Да осигурят адекватно финансиране на доставчиците на услугите по намаляване на вредите и други нископрагови услуги и да предоставят нужните средства за предпазване от инфекция на персонала и клиентите като сапун, дезинфектанти, маски за еднократна употреба, ръкавици, носни кърпички и др.
 3. Да признаят значимостта на услугите по намаляване на вредите и други нископрагови услуги в условията на пандемия от COVID-19 и адресират уязвимото състояние на ХУН и други свързани с тях групи.
 4. Да разработят конкретни насоки и регулации за услугите по намаляване на вредите във връзка с уязвимото състояние на ХУН и свързаните с тях групи. Тези регулации трябва да бъдат разработени в тясно сътрудничество с работещите в сферата специалисти и засегнатите общности, вземайки предвид международните насоки, препоръки и данни на СЗО и/или националните регулации във връзка с COVID-19.

По-конкретно призоваваме за следното:

 1. Програмите за опиоидно субституиращо лечение и хероиново асистирано лечение трябва да бъдат продължени и да се въведат регулации за домашно ползване, така че клиентите да идват по-рядко от веднъж седмично. Трябва да бъде осигурен достъп чрез аптеките.
 2. Програмите за обмен на игли и спринцовки трябва да осигуряват на ХУН по-големи количества от игли, спринцовки и други принадлежности, за да се намали броят на контактите до минимум. Трябва да бъдат раздадени специални контейнери за игли и спринцовки за събиране на употребените материали в домашни условия.
 3. Програмите по намаляване на вредите трябва да осигурят предпазни средства за COVID-19 за персонала, доброволците и клиентите си като сапун, дезинфектанти на базата на алкохол (мин. 60%), кърпички, контейнери за отпадъци и маски за еднократна употреба (ако националните регулатори го изискват) за хора със симптоми като температура, кашлица и кихане.
 4. Дроп-ин услугите, дневните приюти и стаите за употреба на наркотици трябва да предоставят консултации и да подкрепят ХУН в превенцията на инфекции от COVID-19. Посетителите трябва задължително да дезинфекцират ръцете си на влизане и престоят им трябва да бъде не повече от абсолютния минимум. Кухните могат да приготвят храна, която да се раздава и да се консумира навън. Трябва да се вземат всички мерки по спазване на социална дистанция между хората (клиенти, персонал) и стаите трябва да се проветряват. Трябва да се избягва прекомерното струпване на хора в програмите за намаляване на вредите, приютите и стаите за употреба на наркотици чрез установяването на мерки за сигурност като минимизиране времето на престой, въвеждане на максимален брой хора, които да ползват услугите и ползване на услугите само веднъж дневно. Хората, които имат постоянен подслон, трябва да бъдат насърчени да си стоят по домовете, идвайки само за игли и други нужни инструменти и принадлежности.
 5. Здравното състояние на ХУН трябва да се проследява отблизо. Ако някой прояви симптоми като температура и кашлица, трябва да му бъде осигурена маска за лице и медицински преглед. Трябва да бъде установено взаимодействие с органите по обществено здравеопазване, съответните здравни звена и болници, за да се обезпечи директна медицинска помощ, проследяване и лечение.
 6. Трябва да се осигурят нощни приюти за бездомните хора с отделни помещения за тези, които не са инфектирани, и за тези, които са инфектирани и трябва да бъдат сложени под карантина, но не изискват специална медицинска грижа и болнично лечение. Нощните приюти трябва да съблюдават общите мерки за сигурност за COVID-19 и хората в тях не бива да бъдат излагани на допълни рискове от пренаселеност и недостатъчна здравна грижа.
 7. Груповите услуги следва да бъдат отменени или отложени за неопределено време или провеждани онлайн. Постъпването за лечение на нови хора трябва да бъде временно преустановено. Принудителни мерки като пренасочване за лечение от съд/прокуратура/полиция/пробационна служба трябва да бъдат временно отменени. Задължителните уринни тестове трябва да бъдат преустановени.
 8. Програмите по намаляване на вредите трябва да установят безопасни условия на работа и да подсигурят добра информираност и защитеност от инфекция за персонала. Доставчиците на услуги трябва да определят критичните си функции и позиции и да планират алтернативни начини за предоставяне на услуги чрез включване на други членове на персонала.

Източник: https://idpc.net/alerts/2020/03/harm-reduction-must-go-on-position-of-european-harm-reduction-networks-on-covid-19