Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Как да се намали неблагоприятното психологическото въздействие на карантината: бърз преглед на доказателствата

Как да се намали неблагоприятното психологическото въздействие на карантината: бърз преглед на доказателствата

През декември 2019 година избухна новият коронавирус, който вече е наречен тежък остър респираторен синдром, в много странни, които предприеха редица мерки. В световен мащаб държавите поискаха от хората, които са били контактни със заразени от коронавируса да се изолират в домовете си или в специално обособени места за карантина.

Решенията затова как да се изпълнява карантината трябва да се основават на най-добрите налични доказателства. Психолози от Европейската Асоциация на психолозите (Samantha K Brooks, PhD; Rebecca K Webster, PhD; Louise E Smith, PhD; Lisa Woodland, MSc; Prof Simon Wessely, FmedSci; Prof Neil Greenberg, FRCPsych; Gideon James Rubin, PhD) направиха дигитално проучване в три електронни бази данни. От откритите 3166 документа 24 са включени в настоящата статия. Статията се състои от 6 основни точки: психологическите аспекти на карантината; предикторите за психологическо влияние преди обявяването на карантина; стресорите по време на карантината; стресорите след карантината; мерките за смекчаване на влиянието на карантината.

Психологическите аспекти на карантината

Карантината е отделянето и ограничаването на движението на хора, които потенциално са били изложени на заразна болест, за да се установи дали се разболяват, така че това да намали риска от заразяване на други хора. Това определение се различава от изолацията, което е отделянето на хората, които не са болни. Двата термина обаче често се използват взаимозаменяемо, особено в комуникацията с обществеността.

Карантината често е неприятно изживяване за тези, които я претърпят. Раздялата с близките хора, загубата на свобода, несигурността относно състоянието на болестта и скуката могат да създадат драматични ефекти, като силен интензивен гняв, който трудно се управлява, криминални прояви, суицидни намерения и прояви и др. Успешното използване на карантината като мярка за обществено здраве изисква да намалим, доколкото е възможно, неблагоприятното психологическото въздействие, свързано с нея.

Основните послания по време на карантина са следните:

  • Информираността е от ключово значение; хората, които са под карантина, трябва да разберат ситуацията
  • Ефективната и бързо протичащата комуникация е от съществено значение
  • Необходимо е да се осигурят консумативи (както обичайно необходимите, така и медицински)
  • Периодът на карантината следва да бъде кратък и продължителността му не трябва да се променя, освен при екстремни обстоятелства
  • Повечето от неблагоприятните ефекти идват от налагането на ограничение на свободата; доброволната карантина е свързана с по-малко страдания и по-малко дълготрайни усложнения
  • Служителите в общественото здравеопазване трябва да наблегнат на алтруистичния избор на самоизолацията.

 

Източник: https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30460-8/fulltext#seccestitle40