телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Въздържанието след хронична злоупотреба с алкохол води до възстановяване на обема на мозъка в определени зони

Въздържанието след хронична злоупотреба с алкохол води до възстановяване на обема на мозъка в определени зони

Основавайки се на предишните резултати от изследвания, че алкохолиците могат да възстановят част от обема на мозъка си след период на въздържание, данните от това проучване сочат, че възстановяването на мозъчното сиво вещество може да се осъществи в рамките на първите две седмици на въздържание, но това възстановяване ще е различно в различните мозъчни области.

Гариеле Енде, професор по медицинска физика, обяснява, че „загубата на мозъчния обем досега се е свързвала с проявата на дефицити в невропсихологичния статус, като например загуба на паметта, нарушения в концентрацията на вниманието и по-голяма импулсивност”.
Енде и нейните колеги са изследвали 49 зависими от алкохол пациенти (40 мъже, 9 жени), клиенти на програма за лечение от алкохолизъм, както и 55 души, които не са зависими от алкохол, но възрастта и полът им съвпадат с тези на клиничната извадка (42 мъже, 13 жени ).

Хората от клиничната извадка са били сканирани в рамките на първите 24 часа на детоксификацията и отново им е направен скенер след две седмици въздържание. Резултатите от тези изследвания са сравнени с данните от контролната група.

"Открихме доказателства за бързото възстановяване на обема на мозъка от алкохола в рамките на първите 14 дни на въздържание.", казва Енде.

Резултатите също показаха намаляване на обема на малкия мозък по време на детоксификация. "Функцията на малкия мозък е моторната координация и двигателните умения.", обяснява тя. „...Поразително е, че е налице осезаемо подобрение на двигателните умения скоро след прекратяване на употребата на алкохол, което съотвества на нашето наблюдение на бързо възстановяване на обема на малкия мозък. Възстановяването на висшите познавателни функции в определени зони на кората отнема по-дълго време, което изглежда, че се отразява и чрез наблюдаваното по-бавно възстановяване обема на мозъка в тези области.”

"Крайната цел на лечение на алкохолизъм е поддържането на въздържание.", казва проф. Енде. "За да се постигне това, зависимото лице трябва да потиска желанието си за употреба и да се научи да цени други удоволствия. Загубата на обема на мозъка пречи на този труден процес на възстановяване, така че бързо повишаване на обема на мозъка е в плюс за създаването на дълъг период на ремисия."

Резултатите ще бъдат публикувани през януари 2013 г. в списанието „Alcoholism: Clinical & Experimental Research”.

Източник: http://www.medicalnewstoday.com/releases/251591.php

С разрешението на Medical News Today (http://www.medicalnewstoday.com/)
Превод на Национална информационна линия за наркотиците и алкохола