телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Употребата на наркотици сред българските ученици е висока според европейско проучване

Употребата на наркотици сред българските ученици е висока според европейско проучване

Основната цел на проучването ESPAD (European School Survey on Alcohol and Other Drugs) е да събере данни относно употребата на вещества сред 15 и 16-годишните, за да се следят тенденциите в отделните държави и да се правят сравнения между тях. Между 1995 и 2015 година са били проведени 6 такива проучвания в 48 европейски държави, като в последното са взели участие над 96 000 ученици от 35 държави.

Цигари и алкохол

Според доклада резултатите относно тютюнопушенето могат да бъдат интерпретирани като позитивна тенденция. По-голямата част от европейските ученици не са пушили никога през живота си (54%) и по-малко от една четвърт от участвалите в проучването могат да бъдат считани за настоящи пушачи. Повече от 10% са посочили, че са употребявали всеки ден през последните 30 дни. Сравнително висок процент от учениците в България пушат всеки ден  – над 20%, както и в Хърватия, Италия, Лихтенщайн и Румъния.

Средно 80% от учениците в Европа са опитвали алкохол поне веднъж в живота си. Тези, които са употребявали през последните 30 са пили алкохол средно 5,4 пъти за този период. Водещи по този показател са Кипър и Лихтенщайн със съответно 8,2 и 9,1 пъти. В повечето страни момчетата са пили по-често отколкото момичетата, а в България и Македония разликата е с до три пъти.

Незаконни психоактивни вещества

В България 44% от запитаните посочват, че марихуаната е леснодостъпна, като средното ниво за всички държави е 30%. По този показател единствено Чехия (50%) и Словения (45%) се нареждат пред България. Употребата в България зачестява.

Малък брой ученици смятат  други незаконни вещества за леснодостъпни в Европа: екстази – 12%, кокаин - 11%, амфетамин – 9%, метамфетамин – 7%. В България, обаче, наркотиците са считани за най-леснодостъпни в цяла Европа. Амфетамините са леснодостъпни според 23% от българските ученици, а метамфетамините – от 17%. Екстази се възприема като най-лесно за намиране в България, Чехия и Ирландия (над 20%), а кокаинът – в България, Ирландия, Лихтенщайн и Полша (17-19%).

Честотата на ранното започване на употреба (под 13-годишна възраст) на амфетамин или метамфетамин е ниска за Европа (1%), но е най-висока в България – 3%.

Употребата на канабис се увеличава в Европа от 1995 до 2015 година. Средно 1-2% от учениците поне веднъж са употребявали друг наркотик освен него. След канабиса най-често употребяваните вещества са екстази, амфетамин, кокаин и LSD или други халюциногени. В България употребата на екстази, амфетамин, метамфетамин и кокаин е по-разпространена – 5% от учениците са ги употребили на някакъв етап от живота си.

Сред всички страни в проучването средно 4% от учениците са употребили ново психоактивно вещество (например синтетични канабиноиди или катинони) някога през живота си. По този показател Естония и Полша се нареждат на първо място. Средно 3% от учениците са употребили вещество от тази група през последните 12 месеца с най-висок процент в България, Хърватия, Естония, Ирландия, Италия и Полша (между 5 и 8%).

Източник: http://www.espad.org/report/home