телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Употребата на канабис засилва насилственото поведение при млади хора в психиатрични клиники

Употребата на канабис засилва насилственото поведение при млади хора в психиатрични  клиники

Проучване от миналата година на изследователи Института за психично здраве в Монреал (Канада) показва, че продължителната употреба на канабис е свързана със засилване на насилственото поведение при младите хора след изписване от психиатрична болница.

Изследването на д-р Alexandre Dumais (психиатър в Института Philippe Pinel) и д-р Stephane Potvin (професор в Университета в Монреал), обхванало 1136 пациента (от 18 до 40 години) с психични заболявания, с които са се срещали 5 пъти през годината след тяхното изписване,  взима предвид употребата на вещества и началото на насилствено поведение.

Предишни проучвания вече са показали, че разстройството, свързано с употреба на канабис, има връзка с насилственото поведение. Според миналогодишното изследване, публикувано във Frontiers in Psychiatry, употребяващите, които са съобщавали на всяка следваща визита, че продължават да пушат канабис, са показали повишен риск (+144%) от насилствено поведение.

Тези резултати също така потвърждават вредната роля на хроничната употреба на канабис при пациенти с психични заболявания. Според водещия изследовател Alexandre Dumais: „Интересната особеност в нашите резултати е това, че връзката между постоянната употреба на канабис и насилието е по-силна отколкото тази, която съществува при алкохола или кокаина.“

Индикатор за външно проследяване

Следователно постоянната употреба на канабис трябва да бъде разглеждана като индикатор за бъдещо насилствено поведение при пациенти, които напускат психиатричната болница за проследяване в амбулаторна клиника, въпреки че изследователят посочва, че тези поведения отслабват с течение на времето.

„Това отслабване може да бъде обяснено с по-добро придържане към лечението (с течение на времето пациентът става по-въвлечен в лечението си) и с по-добра подкрепа от обкръжението им. Макар да наблюдаваме, че насилственото поведение има тенденцията да отслабва през периодите на проследяване, връзката остава статистически значима“, отбеляза д-р Dumais.

Резултатите от изследването също така показват, че не съществува реципрочна връзка, т.е. употребата на канабис е довела до бъдещи прояви на насилие, а не обратното (например насилникът може да е употребил канабис след епизод на насилствено поведение, за да намали напрежението), както се предполагаше от предишни проучвания.

Ефектите на канабиса върху мозъка

Скорошен мета-анализ на проучвания с невро-изобразителни техники демонстрират, че хронично употребяващите канабис имат дефицити в префронталната кора – част на мозъка, която потиска импулсивното поведение.

Тези резултати са важни, защото те предлагат допълнителна информация за младите пълнолетни, които могат да оценят рисковете от канабиса, преди да решат дали да го употребяват или не. Също така, те ще служат като инструмент за развиване на стратегии за превенция на риска от насилие, свързан с канабиса, тъй като тези рискове имат важни последствия както в социален, така и в здравословен аспект за младите хора и за обществото като цяло.

Източник: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-10/uom-cci100617.php