телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

UNAIDS предупреждава, че спадът на новите инфекции с ХИВ е спрял и броят им се увеличава в някои региони

UNAIDS предупреждава, че спадът на новите инфекции с ХИВ е спрял и броят им се увеличава в някои региони

В световен мащаб броят на новите случаи на заразяване с ХИВ сред възрастни и деца е спаднал с 40% спрямо пика през 1997 година. Въпреки това нов анализ на UNAIDS показва, че не е имало спад от поне 5 години.

Женева, 12 юли 2016 – нов доклад на UNAIDS разкрива притеснителни тенденции при новите случаи на заразяване с ХИВ. Той показва, че докато има значителен напредък в намаляването на новите случаи сред децата (те са спаднали с повече от 70% от 2001 г. насам и продължават да намаляват), спадът сред възрастните е спрял. Докладът показва, че превенцията на ХИВ трябва спешно да бъде засилена сред тази възрастова група.

Пропуски в превенцията на ХИВ сред възрастните

Изчислено е, че по 1,9 милиона възрастни са се заразявали с ХИВ всяка година през последните пет години и че новите случаи се увеличават в някои региони. Докладът дава ясното послание, че трябва да се положат по-големи усилия, за да се осъществи целта за победа над СПИН до 2030 година.

  • В Източна Европа и Централна Азия се наблюдава увеличение с 57% на новите случаи за година в периода между 2010 и 2015 г.
  • След години на стабилен спад в Карибския регион между 2010 и 2015 година се наблюдава 9-процентно увеличение на новите случаи сред възрастните.
  • В Средния Изток и Северна Америка има увеличение с 4% на новите случаи за година между 2010 и 2015.
  • Не се наблюдават значителни спадове в никой друг регион на света.
  • В Латинска Америка годишният брой на нови случаи на ХИВ сред възрастните се е увеличил с 2% от 2010 година насам; новите случаи са намалели много малко в Западна и Централна Европа, Северна Америка и в Западна и Централна Африка от 2010 насам; новите случаи на ХИВ сред възрастните са намалели с 4% в Източна и Южна Африка от 2010 и с 3% в Азия и островите в Тихия океан от 2010 година.

„Ние обявяваме тревога“, казва Мишел Сидибе, изпълнителен директор на UNAIDS. „Силата на превенцията не се реализира. Ако има ново повишение на новите случаи сега, епидемията ще излезе извън контрол. Светът трябва да предприеме спешни мерки, за да попълни пропуските в превенцията.“

Епидемията от СПИН е имала голям ефект през последните 35 години. От началото ѝ 35 милиона души са починали поради болести, свързани със СПИН и предполагаеми 78 милиона са се заразили с ХИВ.

Справедливост и достъп за ключови популации

През 2014 г. ключови групи от хора, включително хомосексуални мъже и други мъже, които имат сексуални контакти с мъже, сексуални работници и техните клиенти, транссексуални, хора, които си инжектират наркотици, и затворници съставят 35% от новите случаи в света. Изчислено е, че за мъжете, които имат сексуални контакти с мъже, е 24 пъти по-вероятно да се заразят с ХИВ отколкото общата популация, за сексуалните работници – 10 пъти, а за употребяващите наркотици венозно – 24 пъти. В допълнение за транссексуалните е 49 пъти по-вероятно да имат ХИВ, а затворниците – 5 пъти.

Много е важно ключовите популации да имат достъп до всички опции за превенция на ХИВ, за да защитят себе си и своите сексуални партньори. „Днес имаме много варианти за превенция“, казва Сидибе. „Проблемът е в достъпа до тях – ако хората не се чувстват сигурни или нямат средствата, ние няма да се справим с епидемията.“

Ползите за превенцията от лечението на ХИВ все още не са реализирани

Докладът подчертава, че надеждите за това антиретровирусната терапия да има ефект върху предотвратяването на нови случаи започват да се реализират, въпреки че пълните ползи може да не са явни още няколко години.

Според доклада при повече от половината от всички, които живеят с ХИВ, 57% знаят своя ХИВ статус, 46% имат достъп до лечение и при 38% вирусът е потиснат, което ги поддържа здрави и предотвратява предаването на вируса. Това е по-малко от целите на UNAIDS, чието постигане ще реализира пълния потенциал на антиретровирусната терапия. Целите са 90% от хората с ХИВ да знаят статуса си, 90% от тях да имат достъп до лечение и при 90% от хората в лечение вирусът да е потиснат.

Пропуски във финансирането

Докладите за увеличаващи се нови случаи на ХИВ идват в условия на намаляване на финансирането от дарители до най-ниското им равнище от 2010 година насам. Международните дарения са паднали от пика от 9,7 милиарда долара през 2013 до 8,1 милиарда долара през 2015 година. Страните с ниски и средни доходи взимат мерки да попълнят дупките със свои средства, които възлизат на 57% от общото финансиране от 19,2 милиарда през 2015.

Докладът отбелязва, че въпреки че международното финансиране е намаляло, някои главни донори правят голям принос, за да са сигурни, че финансирането ще достигне най-засегнатите от ХИВ хора. През юни 2016 САЩ са обявили създаването на нов Инвестиционен фонд за ключови популации на стойност 100 милиона долара.

Настоящото разпределение на средствата за превенция на ХИВ не е достатъчно. Само 20% от световните ресурси за ХИВ се отделят за превенция. Докладът показва, че за да има най-голям ефект, финансирането трябва да се фокусира върху подход, насочен към определени региони и популации, за да достигне тези в най-висок риск.

Комбинацията от методи за превенция, пропуски и възможности

В сравнение с преди 20 години, когато опциите за превенция са били ограничени, сега има широк спектър възможности, които да удовлетворят нуждите на хората.

UNAIDS призовава държавите да използват подход, насочен към определени региони и популации и да следват петте основни линии на превенция:

  • Програми за млади жени и момичета в юношеска възраст и техните партньори в райони, където разпространеността на ХИВ е висока.
  • Услуги за ключовите популации във всички страни.
  • Доброволно медицинско обрязване на мъже в приоритетните държави (според Световната здравна организация тази мярка може да намали риска от предаване на ХИВ от жена на мъж чрез сексуален контакт с 60%).
  • Профилактичен прием на лекарства (здрави хора, които са във висок риск, приемат лекарство, което пречи да се заразят, ако са изложени на вируса).

Попълване на пропуските в превенцията на ХИВ

„Науката, иновациите и изследванията са осигурили нови и ефективни опции за превенция, бърза диагностика и подобрено лечение“, казва Сидибе. „Инвестициите в иновации са единственият сигурен начин за осигуряване на следващия голям пробив – лек или ваксина.“

Данните в доклада са събрани от повече от 160 държави и показват, че може да бъде постигнат огромен напредък със съвместни усилия. През 2015 година 17 милиона души са имали достъп до антиретровирусна терапия – двойно повече отколкото през 2010 и 22 пъти повече отколкото през 2000 година.

UNAIDS ще призове реализатори, иноватори, общности, учени, дарители и други да преодолеят пропуските в превенцията на Международната конференция за СПИН от 18 до 22 юли в Дърбан, Южна Африка.

Източник: http://www.unaids.org/en/resources/presscentre/pressreleaseandstatementarchive/2016/july/20160712_prevention-gap