телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Умерена употреба на алкохол: много от изследванията, които показват ползи за здравето, са дефектни

Умерена употреба на алкохол: много от изследванията, които показват ползи за здравето, са дефектни

Все повече изследвания показват потенциални ползи за здравето от умерената употреба на алкохол, особено за сърцето и продължителността на живота. Ново изследване обаче подсказва, че много от тези проучвания имат сериозни недостатъци и че ползите за здравето може да са силно преувеличени.

Водещият автор на изследването, Тим Стокуел от Центъра за изследване на зависимости на University of Victoria, Канада, и неговите колеги са достигнали до това заключение чрез анализ на 87 изследвания, които са оценили ефектите на умерената употреба на алкохол върху продължителността на живота. Тяхната статия е публикувана в Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Един от недостатъците на анализираните изследвания е начинът, по който дефинират „въздържателите“ (хората, които не пият). Много от изследванията сравняват тези с умерена употреба (хора, които пият до две питиета на ден) с „настоящи“ въздържатели. В тази група могат да са включени и хора с влошено здраве, които са спрели да пият.

От анализа става ясно, че само 13 от изследванията са избегнали недостатъците, касаещи групата на въздържателите. Те не показват увеличена продължителност на живота при умерена употреба на алкохол.

Още повече, при премахване на недостатъците в дизайните на останалите изследвания също не се наблюдават ползи за продължителността на живота.

Изследователите са открили, че хората, които пият само от време на време (консумират по-малко от едно питие на седмица), имат най-голяма продължителност на живота. Според екипа това надали се дължи на алкохола, защото тези хора получават биологически незначимо количество.

Екипът подчертава, че не са изследвали как определени видове алкохол (например червено вино) са свързани с продължителността на живота, но според Стокуел каквито и ползи за здравето да има, те надали ще са резултат от самия алкохол. Изследователите твърдят, че изследванията, които провъзгласяват ползи за здравето от умерената употреба на алкохол, трябва да се разглеждат критично.

Източник: http://www.medicalnewstoday.com/articles/308200.php