телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Учениците от гимназията, употребяващи синтетични канабиноиди, е по-вероятно да употребяват и други наркотици

Учениците от гимназията, употребяващи синтетични канабиноиди, е по-вероятно да употребяват и други наркотици

Изледване открива, че учениците от гимназията, които употребяват синтетични канабиноиди, е по-вероятно да употребяват и други наркотици в сравнение с учениците, употребяващи само канабис.

Синтетичните канабиноиди, или синтетични агонисти на канабиноидните рецептори, се свързват със същите рецептори, както и канабисът. През 2017 г. съществуват 14 групи от синтетични канабиноиди, всичките от които се различават много по химическа структура. Въпреки че се свързват на същите места като канабисът, техните ефекти могат значително да варират – също както и тяхната безопасност.

След като тези нови вещества се създадат и впоследствие забранят, се създават нови версии, които да заемат тяхното място. Тревожното в случая е, че докато веществата се развиват, някои от тях изглежда, че стават по-потентни.

Синтетичните канабиноиди, които може да се продават под наименования като К2 или Спайс (в България ги наричат „билка“ или „чай“), се предлагат на пазара с твърдението, че имат ефекти, подобни на канабиса, но те може да бъдат с пъти по-силни от него.

Тези вещества често пъти се пръскат върху растителна маса и се продават като „билков тамян“. На опаковките може да пише, че не са за консумация от хора и да се предлагат като „легална“ марихуана. Понякога дори се продават като „лабораторни химикали“.

Опасностите от употребата на синтетични канабиноиди

Макар ефектите на синтетичните канабиноиди да варират, като цяло те се смятат за по-опасни от канабиса.

Един систематичен преглед на 106 проучвания, публикуван през 2016 г., открива множество вредни ефекти – включително тахикардия (повишена сърдечна честота), възбуда, гадене и повръщане, генерализирани тонично-клонични припадъци и 26 смъртни случая. Отбелязани са също и психиатрични проблеми като първи епизод на психоза.

Не толкова чести са случаите на инсулт, инфаркт на миокарда (или блокиране на достъпа на кръв до сърдечната тъкан), рабдомиолиза (или разпадане на мускулната тъкан) и хиперемезис (тежко, непрекъснато гадене и повръщане).

Първото клинично проучване, което сравнява вредните ефекти от свръхдозата със синтетични канабиноиди с контролна група от хора, употребяващи канабис, е разглеждало случаите на пациенти, приети в спешните отделения. То открива, че при свръхдозите със синтетични канабиноиди има „значително проявени невротоксичност и кардиотоксичност в сравнение с марихуаната“.

Друга тенденция, за която се съобщава, е, че употребяващите синтетични канабиноиди често пъти употребяват и марихуана. Изглежда, че тази връзка е еднопосочна: изследване сред юноши открива, че употребата на марихуана предсказва бъдеща употреба на синтетични канабиноиди, но употребата на последните не предсказва бъдеща употреба на марихуана.

Изследване, публикувано в списанието Pediatrics, си е поставило за цел да разгледа по-подробно употребата на синтетични канабиноиди сред учениците от гимназията, да измери нейното разпространение и да изследва всяка свързана с нея употреба на други наркотици.

По-ранни проучвания са открили силна връзка между употребата на синтетични канабиноиди и злоупотребата с други вещества. Повечето от тях обаче са се фокусирали върху употребата през живота или употребата през последната година.

Настоящето изследване се средоточава върху последните 30 дни. Събирането на по-подробна информация дава по-добра картина на това кои хора са в по-висок риск; хората, които са опитвали синтетични канабиноиди някога през живота или през последните 12 месеца може повече да не ги употребяват.

„Така нашата цел в това изследване е да установим рисковите фактори за текуща употреба на синтетични канабиноиди в национална представителна извадка от ученици от гимназията със специален фокус върху неотдавнашната употреба на други наркотици.“

Изследователите са използвали данни от американското проучване Monitoring the Future (MTF), което е национална представителна извадка от ученици от гимнацията и която включва данни от около 130 държавни и частни училища в 48 щата. MTF интервюира около 15 000 гимназисти всяка година.

Данни за употребата на синтетични канабиноиди

Данните показват, че през последните 30 дни 2,9% от гимназистите са употребили синтетични канабиноиди, а 1,4% са ги употребявали в 3 или повече дни от последния месец. Осем от десет употребяващи синтетични канабиноиди са съобщили, че в момента употребяват и канабис.

В сравнение с хората, употребяващи само марихуана, употребяващите синтетични канабиноиди било по-вероятно да имат родители с по-ниско образование. Те също така било по-вероятно да съобщят за скорошна употреба на всички останали наркотици (без алкохол), включени във въпросника.

Списъкът по-долу дава сравнение между употребата и на други наркотици при употребяващите синтетични канабиноиди срещу употребата на тези, които приемат само канабис:

  • LSD: 14,8% срещу 3,4%;
  • опиоиди: 13,6% срещу 5,7%;
  • кокаин: 10,6% срещу 3,3%;
  • хероин: 5,9% срещу 0,1%.

В сравнение с употребяващите само марихуана, употребяващите синтетични канабиноиди било по-вероятно да приписват по-голям риск на нередовната употреба на марихуана и по-малък на употребата на синтетични канабиноиди. Според авторите това показва „липса на знания относно рисковете от синтетичните канабиноиди в сравнение с тези от марихуаната“.

Хората, които са съобщили, че са употребявали синтетични канабиноиди през 10 или повече от последните 30 дни, било по-вероятно да са мъже и да са афроамериканци. Почти половината от тази група (48,9%) са съобщили, че са употребявали марихуана 20 или повече пъти през предходния месец.

Ограничения и продължаване напред

Авторите бързо посочват дефицитите на това проучване. Всички проучвания, базирани на въпросници, имат проблеми със самостоятелното попълване на отговори – например хората може да не помнят добре или да не отговорят честно. Също така изследването не включва хора, които са отпаднали от гимназията.

Въпреки ограниченията откритията са важни. Авторите се надяват изследването да помогне за насочване на интервенциите по отношение на употребата на синтетични канабиноиди и за да се определят хората в риск. Авторите пишат:

„Превенцията трябва да е фокусирана преди всичко върху употребяващите марихуана, особено върху тези, които имат от рисковите фактори, открити в анализа. По-специално употребяващите марихуана, които употребяват и други наркотици, са в най-голям риск от сегашна употреба на синтетични канабиноиди, така че на тях трябва да се обърне повече внимание.“

Тъй като екипът е открил, че употребяващите синтетични канабиноиди е по-малко вероятно да приемат тези вещества като опасни, образованието може да е едно добро начало.

Макар канабисът със сигурност да не е лишен от рискове, синтетичните канабиноиди имат по-значително въздействие върху здравето и, което е тревожно, стават все по-потентни с всеки новосъздаден химикал.

В момента синтетичните канабиноиди са гореща тема в изследванията, свързани с наркотиците и зависимостта; изследвания, проучващи тяхното разпространение и дългосрочни ефекти, се публикуват редовно.

Да се разберат наркотиците и проблемите, които могат да причинят, е само част от решението, а да се разбере кой е в риск да започне употреба на синтетични канабиноиди и защо е от огромно значение за прилагането на навременни интервенции.

Източник: https://www.medicalnewstoday.com/articles/319836.php