Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Участвайте в ново проучване на EMCDDA

Участвайте в ново проучване на EMCDDA

Европейският мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) провежда проучване относно въздействието на COVID-19 върху моделите на употреба на наркотици, на вредите и на свързаните с тях услуги в Европейския съюз.

В проучването могат да участват лица, употребяващи наркотици на възраст 18 или повече години.

За достъп до проучването:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19

От меню LANGUAGE е необходимо да бъде избран Български и да се даде съгласие за участие в проучването (отбелязване на ДА).

Събраната информация ще бъде използвана за бъдещите действия на Европейския съюз в отговор на COVID-19.

Каним всички желаещи да вземат участие!