телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Световен доклад за наркотиците 2017 г.

Световен доклад за наркотиците 2017 г.

През 2015 г. около четвърт милиард хора са употребявали наркотици. От тях около 29,5 милиона души (0,6% от възрастното население по света) са имали проблемна употреба и са страдали от разстройства, свързани с употреба на наркотици, включително зависимост. Опиоидите са били видът наркотик с най-вредни последствия, като те носят отговорност за 70% от негативните въздействия върху здравето, свързани с разстройства поради употребата на наркотици по света. Това се казва в Световния доклад за наркотиците, разпространен през юни тази година от Службата на ООН по наркотиците и престъпността.

Разстройствата, свързани с употребата на амфетамини, също са отговорни за значителен дял от световната заболеваемост. И макар пазарът за нови психоактивни вещества (НПВ) все още да е относително малък, употребяващите не са наясно със съдържанието и дозировката на психоактивните съставки в някои НПВ. Това излага употребяващите на допълнителни сериозни рискове за здравето.

Докладът открива, че хепатит С причинява най-големите вреди сред около 12 милиона души, които си инжектират наркотици по света. От този брой хора един от осем (1,6 милиона) живее с ХИВ, а над половината (6,1 милиона) живеят с хепатит С. Около 1,3 милиона страдат едновременно от хепатит С и ХИВ. Като цяло, три пъти повече хора, употребяващи наркотици, умират от хепатит С (222 000), отколкото от ХИВ (60 000). Докладът обаче подчертава, че въпреки неотдавнашния напредък в лечението на хепатит С, достъпът до него остава труден, тъй като в повечето страни лечението продължава да бъде много скъпо.

Целият Доклад за наркотиците за 2017 г. можете да намерите тук: http://www.unodc.org/wdr2017/.

Източник: http://idpc.net/publications/2017/06/world-drug-report-2017?utm_source=IDPC+Monthly+Alert&utm_campaign=0462589a63-IDPC+July+2017+Alert&utm_medium=email&utm_term=0_d40f46a7df-0462589a63-103549105