телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Стартира проектът „Обмяна на умения и знания за Информационни линии за наркотиците и алкохола“ (Skills and Knowledge Exchange Project for Drug and Alcohol Helplines)

Стартира проектът „Обмяна на умения и знания за Информационни линии за наркотиците и алкохола“ (Skills and Knowledge Exchange Project for Drug and Alcohol Helplines)

В началото на 2017 г. стартира проект „Обмяна на умения и знания за Информационни линии за наркотиците и алкохола“ (Skills and Knowledge Exchange Project for Drug and Alcohol Helplines), финансиран от европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм +“. Проектът се осъществява по Ключова дейност 2: Сътрудничество за иновации и обмяна на добри практики, Дейност: Стратегически партньорства и е с продължителност 20 месеца.

В него участват 8 информационни линии за наркотиците и алкохола от Ирландия (Drugs/HIV Helpline), Белгия (VAD, De DrugLijn), България (АРЗ "Солидарност"/"Фракарита България", Национална информационна линия за наркотиците, алкохола и хазарта), Португалия (SICAD), Кипър (PERSEAS), Норвегия (RUStelefonen), Холандия (Trimbos Instituut) и Германия (Basis eV.), както и The Training Exchange Ltd, Великобритания – компания, специализирана в обучителни и консултантски услуги в областта на психичното здраве, социалните грижи и зависимостите към алкохол и наркотици.

Целите на проекта са свързани с някои от нуждите на екипите, работещи в Информационните линии за наркотиците и алкохола, които бяха идентифицирани с помощта на два въпросника, предварително разпространени от FESAT (Европейска фондация на информационните линии за наркотици, http://www.fesat.org/en/):

-    Тема 1: Умения за работа на информационна линия за нови служители и бърн-аут превенция за опитни служители.
-    Тема 2: Нови психоактивни вещества и предизвикателства за информационните линии.
-    Тема 3: Информационни линии за наркотиците и алкохола – психично здраве и двойни диагнози.

Служителите на Информационните линии, партниращи си в проекта, ще участват в три международни срещи за обмяна на обучение (Transnational Learning Exchange Meetings), с конкретната цел да повишат своите умения по трите ключови теми и да съдействат за обмяната на знания. Наученото по време на тези срещи ще бъде използвано, за да се създадат учебни планове за обучение на служителите в партньорските организации по всяка една от темите.

Като краен резултат тези учебни планове за продължаващо професионално обучение за служители на Информационни линии ще бъдат публикувани в интернет ресурсите на партньорите по проекта, за да бъдат достъпни и свободно използвани от други информационни линии за наркотиците и алкохола, както и от подобни служби в Европа и по света.

В периода 27-28 март 2017 г. в гр. Лисабон, Португалия, се проведе стартиращата среща, по време на която партньорите изработиха графиците и дневния ред за трите международни срещи за обмяна на обучение, и уточниха работните си задачи по проекта.