Изпрати SMS с текст: DMS HELPLINE на кратък номер 17 777


Дари 1 лев (няма ДДС) чрез еднократни SMS и абонаменти. За абонати на Telenor, VIVACOM и A1.
Подкрепи нашата Линия, дари 1 лев!

телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Становище на НПО относно въвеждането на такси, събирани от Националния център по наркомании за административни услуги

Становище на НПО относно въвеждането на такси, събирани от Националния център по наркомании за административни услуги

Редица неправителствени организации, работещи в областта на намаляване търсенето на наркотици, се обявяват против въвеждането на събиране на такси от Националния център по наркомании (НЦН) за извършваните от него административни услуги.

Проект за постановление на Министерски Съвет за допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите е публикуван в сайта на Министерство на здравеопазването на 16.03.2018 г.

Ако постановлението се приеме, всички организации, осъществяващи програми за превенция на употребата на наркотични вещества, за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества, за психосоциална рехабилитация на зависими и за лечение на лица, зависими от наркотични вещества, вече ще трябва да плащат такси в размер от 80 до 150 лв. за даване на съгласие за осъществяване на програма или за продължаване на дейността ѝ.

Таксите ще бъдат събирани от НЦН за извършваните от него административни услуги.

Неправителствените организации, които са изпълнители на голяма част от горепосочените програми, обаче виждат сериозен проблем в намерението за въвеждане на такси.

На първо място е неточно и погрешно дейността на НЦН да бъде причислявана към предоставянето на административни услуги на случайни граждани и организации, тъй като основните му задачи са съвсем различни. На практика се извършва подмяна на смисъла на съществуването и дейността на НЦН от водеща публична обществено-здравна институция по проблемите на зависимостите в административно звено към Министерство на здравеопазването.

Друг основен момент е опитът на държавата под формата на такси да си прибира обратно част от така или иначе крайно недостатъчните средства, които предоставя по линия на Националната стратегия за борба с наркотиците на организациите, работещи по нейното изпълнение.

В българската реалност повечето НПО, работещи в сектора, продължават да съществуват и работят благодарение на финансиране по международни програми и проекти и дарения от предимно чужди граждани и организации. До момента Министерство на здравеопазването чрез Националния център по наркомании не разпределя значими средства за изпълнение на дейностите по превенция, лечение, рехабилитация и намаляване на вредите от употребата на психоактивни вещества.

Не е етично организациите да бъдат и таксувани, за да продължат да изпълняват задачите на държавата, която предоставя минимални или никакви средства за извършването им, а през последните две-три години и почти никакви възможности за професионално развитие на експертните кадри в тези организации.

Фондация „Център за хуманни политики“ кани всички организации, работещи в областта на намаляване търсенето на наркотици, да подкрепят становището, което ще бъде подадено до Министерство на здравеопазването и Министерски съвет.

Срокът, в който можете да проявите своята солидарност, е до 10:30 часа на 29.03.2018 г., четвъртък. За контакт: office@centerforhumanepolicy.org.

С пълния текст на становището можете да се запознаете тук.