телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Способност за взимане на решения при зависимост към алкохол или хазарт

Способност за взимане на решения при зависимост към алкохол или хазарт

Хората, които имат алкохолна или хазарта зависимост често са по-импулсивни от тези, които нямат тези проблеми. Един аспект на импулсивността е, че хората с такива зависимости може да имат трудности в ежедневието си с взимането на решения. Айовската задача за залагане е тест, който изследователите често използват, за да тестват способността за взимане на решения. Изследване на Илдико Ковач и нейните колеги резюмира познанията ни за способността за взимане на решения на хора с алкохолна или хазартна зависимост на базата на предишни изследвания.

Какъв е основният въпрос на изследването?

Има ли разлика в уменията за взимане на решения на хора с алкохолна или хазартна зависимост и такива, които нямат тези проблеми?

Какво са правят изследователите?

Изследователите провеждат метаанализ на вече проведени изследвания. Те търсят в различни бази данни проучвания, отговарящи на темата, и идентифицират 1198 статии. След прегледа им останават 17 рецензирани изследвания, които представят резултати от Айовската задача за залагане на хора с алкохолна или хазартна зависимост и контролни групи от хора без тези разстройства. Те комбинират данните от тези изследвания и провеждат допълнителни изчисления, за да определят разликата между контролната група и хората с алкохолна или хазартна зависимост.

Какви са откритията?

Хората с алкохолна зависимост наистина се представят по-зле на задачата отколкото контролната група. Интересно е, че тези с хазартна зависимост се представят по-зле от тези с алкохолна зависимост. Това показва, че нарушеното взимане на решения е черта и на алкохолната зависимост, и на хазартната.

Защо тези открития са значими?

Разбирането на общите когнитивни дефицити при хазартна и алкохолна зависимост откроява кои области могат да попречат на лечението на тези разстройства. Влошеното взимане на решения прави по-трудно претеглянето на краткосрочните ползи и дългосрочните загуби. Например, ако е предложена алкохолна напитка или възможност за хазартни игри, може да е по-трудно на човек с влошена способност за взимане на решения да прецени последствията от избора (например махмурлук на следващия ден; загуба на парите за месечния наем) преди да реши. Може да се експериментира с опции за лечение, които подобряват уменията за взимане на решения на хора с хазартна или алкохолна зависимост, за да видим дали това ще подобри резултатите от лечението.

Още повече, тези открития показват, че проблеми с взимането на решения са обща черта на поне две прояви на зависимост. Те вероятно не са причинени само от приема на алкохол или друго вещество, защото хазартната зависимост не включва употреба, а при нея също има такива проблеми.

Всяко изследване има ограничения. Какви са ограниченията на това проучване?

Метаанализът не оценява дали дефицитите във взимането на решения, наблюдавани при хора с алкохолна или хазартна зависимост, са налице преди появата на симптомите на зависимост. Затрудненото взимане на решения може да е черта, която предразполага към развитие на зависимост или да е резултат от развитието ѝ.

Източник: http://www.basisonline.org/2018/03/the-dram-vol143-taking-stock-decision-making-ability-in-alcohol-use-disorder-and-gambling-disorder.html?platform=hootsuite