телефонна линия

0888-99-18-66

BG
EN
Facebook Twitter YouTube - Email

Специалистите твърдят, че интернет зависимостта трябва да бъде призната за разстройство, изискващо лечение

Специалистите твърдят, че интернет зависимостта трябва да бъде призната за разстройство, изискващо лечение

Патологичната интернет зависимост, която задейства девиантно поведение в социалните мрежи, трябва да бъде призната за разстройство, което се нуждае от лечение, казват експертите от Университета „Флиндърс“ (Австралия).

Интернет зависимостта не е призната за разстройство, което означава, че страдащите от нея не се лекуват, а това им причинява повишено психическо натоварване, което може да се прояви като проблематични онлайн поведения. Това включва споделяне на чувствителни лични детайли онлайн или въвличане в сексуални отношения с непознати.

„Обществото не разпознава многоизмерните комплексни проблеми на хората с интернет зависимост“, казва експертът по интернет и психично здраве д-р Мубарак Рахаматула, старши преподавател по социална работа в Университета „Флиндърс“.

„Хората в това състояние няма за бъдат диагностицирани и няма да им се предложат подкрепа и лечение, което предизвиква огромно допълнително психическо напрежение, а това може да доведе до проблематични девиантни поведения в киберпространството.“

Проучването на д-р Рахаматула върху общата теория за пренапрежението, където негативните преживявания в живота могат да доведат до проблематични поведения и отклонения, открива много висока вероятност страдащите от интернет зависимост да дават отдушник на фрустрациите си чрез проблематични онлайн поведения.

Той казва, че това може да се изрази по анонимен начин чрез социалните мрежи, създавайки социални и психологически проблеми за други интернет потребители и по-широката общност, и да доведе до вероятни престъпления.

„Нашето проучване показва, че хората с интернет зависимост могат да се чувстват като жертви и така да се почувстват принудени да се въвлекат в редица девиантни поведения в социалните мрежи, за да се освободят от емоционалното си напрежение“, казва д-р Рахаматула.

Пълнолетните участници в изследването на д-р Рахаматула също така съобщават, че тяхната сексуална онлайн кореспонденция чрез социалните мрежи вреди и на връзките им в истинския живот.

Докато наблюдението и блокирането на девиантното поведение е възможно в такива социални мрежи като Facebook, Instagram, YouTube и Twitter, антисоциалната активност може да продължи без спънки в личните мобилни приложения за съобщения като Facebook Messenger, WhatsApp и Google Play.

Д-р Рахаматула казва, че докато в достъпния в цял свят Facebook има регистрирани близо 2 милиарда души, мобилните приложения за съобщения са на второ място след него през 2015 г. и продължават да се разрастват (AC Nielsen, 2016). Тези по-лични комуникационни канали предоставят по-големи възможности за неприемливо поведение или задействат зависимости, които генерират негативни изяви.

„Бързото преместване от по-публични социални мрежи към лични мобилни комуникации увеличава честотата на използване на мрежите, носейки с това възможни психосоциални последствия от прекомерното използване на социалните мрежи“, казва д-р Рахаматула в неговото последно проучване.

Но вместо да обвиняваме интернет, казва той, е по-добре да проучим по-отблизо и да идентифицираме процеса, който води към патологично използване на интернет.

„Прекомерното използване на сайтовете за социални мрежи е било докладвано като водещо до психологическа зависимост към интернет, която пък не е призната като състояние, нуждаещо се от внимание.“

Д-р Рахаматула призовава за повече изследвания върху терапевтични интервенции и за признаване на това девиантно поведение като клинично разстройство.

„Няма налична надеждна информация, за да се направи по-дълбочинен анализ на естеството на интернет зависимостта и нейната връзка с девиантните и проблемните поведения – особено когато използването на интернет е толкова тясно обвързано с ежедневната работа и социалния живот“, казва той.

„Класическите симптоми на интернет зависимостта, подобно на зависимостта към наркотиците и алкохола, включват промени в настроението, свръхзагриженост за и увеличена употреба на интернет, възможни симптоми на абстиненция, конфликти и рецидив, ако интернет употребата бъде ограничена.“

Статията за проучването на д-р Рахаматула „General strain theory of Internet addiction and its association with deviant behaviours in social networking sites (SNS)“, е била приета за публикуване в Journal of Information, Communication and Ethics in Society.

Източник: https://medicalxpress.com/news/2017-09-expert-internet-addiction-disorder-requiring.html